Allmosor och omsorg

Textstorlek:

Den som har ett lyhört sinne har kanske upptäckt att det liksom legat ett andligt skimmer över Lärdomsstaden i veckan som gått. Detta kan dels härledas till att stadens muslimska innevånare firat festen som avslutar fastemånaden Ramadan, eid-al-fitr, och dels till att tiotusen personer sökt sig stan för att delta i den Europakonferens som församlingen Livets ord regelmässigt har och firar. Man kan lätt känna igen de olika grupperingarna.

Muslimerna uppträder oftast familjevis och barnen har fått nya vackra finkläder. Flickorna kan ha söta och feminina volangklänningar och pojkarna välstrukna vita skjortor och välborstade skor. De kristna ungdomarna går ofta i lätt sommarklädda grupp och några har en vältummad bibel under armen och andra en liten filmkamera i handen. Muslimerna är oftast på väg till eller från någon trevlig middag eller fest hos släktingar eller vänner. De tillresta kristna ägnar sig åt att betitta staden och dess sevärdheter eller leta efter McDonalds för att äta lunch. Ingen från de båda andligt och religöst aktiva grupperna verkar ha något intresse av att kommunicera med den andra. Det vill ingen av de normalt svenskkyrkligt sekulära flanerande representanterna för allmänheten heller så man kan ju tycka att det jämnar ut sig i det långa loppet och genomsnittssvensken anser sig vara religiöst immun och inte påverkbar.

Ändå finns det för alla berörda gemensamma moraliska, religiösa och etiska värderingar och principer som kunde utgöra en kontaktyta. Hit hör till exempel uppfattningen att man ska hjälpa och ta hand om de svagaste. Det finns muslimer som ger bort upp till två och en halv procent av sina tillgångar som allmosa, alltså inte bara av inkomsterna, vid fastemånadens slut. På Livets ord samlar man in hinkvis med sedlar för deras sociala verksamheter och normalsvensken kan tänka sig att bil månadsgivare och fadder för föräldralösa barn genom någon hjälporganisation. Dom som behöver hjälp har vi alltid ibland oss – till exempel tiggarna och burksamlarna. Det är därför lite beklagansvärt att de styrande i Lärdomsstaden nu slår sig för bröstet för att dom ställer ut slutna papperskorgar som komprimerar skräpet och därför inte behöver tömmas så ofta. Under det slutna locket kan ingen burksamlare komma åt någonting. Detta sparar kommunala skattepengar men slår av benen för samlarna som utöver en miljövänlig källsortering gjort sitt jobb för en blygsam egen vinning och utan att kosta kommunen ett endaste nickel. Men den som är lyhörd kan kanske ända se liksom en air av andlighet över stan.