Jobbpolitik med baksug

Textstorlek:

”Småföretagen är nyckeln till nya jobb”, skriver Miljöpartiet på sin hemsida.

Och fortsätter:

”De senaste 20 åren har fyra av fem jobb skapats i företag med färre än 50 anställda. Svenska småföretagare förtjänar en politik som underlättar för nya företag att starta upp, utvecklas och anställa fler.”

Men hur det blir i verkligheten med jobben och småföretagen om Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna kommer till makten i höst, det kan man sannerligen undra.

Till exempel lät Socialdemokraterna genom sin arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johansson meddela i förra veckan att de vid ett maktövertagande vill riva upp mindre företags rätt att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägningar, alltså just det Las-undantag som Miljöpartiet tillsammans med den borgerliga alliansregeringen tidigare varit med om att genomföra.

Enligt Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson Per Bolund har undantaget från turordningsreglerna gjort att små företag kunnat överleva. Men särskilt djupt verkar den övertygelsen ändå inte sitta hos Bolund, för i nästa andetag säger han sig inte alls vara orolig för vad Miljöpartiet och Socialdemokraterna ska kunna komma överens om i den frågan.

Desto oroligare är Elisabeth Thand Ringqvist i organisationen Företagarna. Hon varnar för konsekvenserna, inte bara för småföretagarna utan också för deras anställda.

I stället för tryggare anställningar hotar effekten av förslaget att bli den rakt motsatta. Med slopade Las-undantag kommer företagen att i stället för fler heltidsjobb tillgripa fler visstidsanställningar, timanställningar och vikariat. Det vill säga otryggare anställningar.

Ett slopat undantag innebär också att det blir svårare för de små arbetsplatserna att behålla nyckelkompetens vid neddragningar. Det leder till att de över huvud taget blir försiktigare med investeringar och expansion. I praktiken betyder det färre nya jobb, mindre skatteintäkter och högre arbetslöshet.

Sedan tidigare vet vi att Socialdemokraterna också vill dubblera både restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga, i det första fallet mot, i det andra fallet med Miljöpartiets vilja. Dubblerad krogmoms och dubblerad avgiftsrabatt för unga hotar tiotusentals jobb.

Med ett sådant baksug att börja jobbpolitiken med och med en sådan tydlig vilja att avstå fyra av fem nya jobb i framtiden är det inte konstigt att Stefan Löfven valt ett så svävande löfte som att Sverige ska ha ”EU:s lägsta arbetslöshet 2020”. Det kan man nämligen uppnå utan ett enda nytt jobb – om det går ännu sämre för andra EU-länder eller om man trixar med siffrorna.

Bo Pettersson