Är det trainee som vi behöver?

Textstorlek:

P

å söndag avgörs det, bildligt talat, om det blir jobb på riktigt eller bara trainee. Också i landets högsta styre…

Utgångsläget är det här:

Vi vet med stöd av SCB-statistik att den borgerliga alliansregeringen lyckats lotsa Sverige igenom den värsta världsdepressionen sedan 1930-talet med ett plus på 315 000 sysselsatta.

Så många fler har alltså fått jobb under alla dessa ”skitår”, för att tala den gamle arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorins språk. Därför är nu också statens skatteintäkter – det som välfärden ska betalas med – högre än någonsin. Trots de 130 miljarderna i jobbskattesänkningar, eller snarare tack vare.

Av de nya jobben beräknas ungefär 50 000 ha kommit till genom rut, den halverade restaurangmomsen och den hal-verade arbetsgivaravgiften för ungdomar.

Inför söndagens val vill nu samma allians, efter centerframgångar i rege-ringsförhandlingarna, lägga en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 23 år, utöka landsbygdsprogrammet för att stärka företagsamheten och sysselsättningen på landsbygden, ge mer pengar till bredband på landsbygden och satsa på både miljöbilar och laddstolpar till elfordon. Bland mycket annat.

Mot detta står en splittrad opposition under en socialdemokratisk ledare, Stefan Löfven, vars oerfarenhet som politiker har avslöjats obarmhärtigt i den senaste tidens debatter och utfrågningar i både radio och tv.

De enskilda partierna i en eventuell rödgrön två- eller flerpartiregering med Löfven som statsminister måste, på grund av sin splittring, börja med att svika en massa vallöften som de var för sig har ställt ut, till exempel om vinsterna i välfärden, kärnkraften, bensinskatten, förbifart Stockholm, försvaret och vapenexporten, arbetskraftsinvandringen med mera. De sveken måste deras väljare vara beredda på.

Stefan Löfvens vallöfte om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 tror han sig kunna uppfylla genom att först minska rutavdragen, dubblera restaurangmomsen och dubblera arbetsgivaravgiften för ungdomar – och därmed hota
50 000 jobb.

Därefter tänker han ersätta de hotade fasta jobben med
32 000 traineeplatser i sjuk- och äldrevården. De nya praktikanterna ska då få jobba 75 procent och studera 25 procent, fast bara under ett års tid, vilket knappast räcker för att göra dem till anställningsbara undersköterskor vid traineeårets slut.

Ungefär samtidigt med att traineetiderna löper ut kommer i så fall också Stefan Löfvens eget första år som en slags trainee i regeringskansliet att vara till ända. Hur ser hans framtid ut då?

Fyra år till med alliansen känns onekligen säkrare. Och borde så göra även på söndag.