Fastighetsaffärer vecka 38

Textstorlek:

Håbo

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Bålsta 1:630

Adress: Timmervägen 13, 74652 Bålsta

Pris: 1 975 000 kr

Förvärvare: Vernersson, Sandra Karolina Johanna

Förvärvare: Kirsch, David Herbert

Överlåtare: Helmsäter, Jonathan Simon

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Gillmarken 1:204

Adress: Stallbacken 9, 74639 Bålsta

Pris: 1 865 000 kr

Förvärvare: Rudemyr, Sven Gunnar

Förvärvare: Tham, Thérese Elin Ulrika

Överlåtare: Håbohus Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Bålsta 1:341

Adress: Klyvvägen 3, 74652 Bålsta

Pris: 2 950 000 kr

Förvärvare: Fagerström, Carl Johan Fredrik G: Son

Förvärvare: Fagerström, Evgenia

Överlåtare: Hoffmann, Elin

Överlåtare: Grossman, Dennis

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Broby 2:43

Adress: Paulus Väg 12, 74638 Bålsta

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Herzog, Stig Peder

Överlåtare: Herzog, Jill

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Råby 3:23

Adress: saknas

Pris: 1 150 000 kr

Förvärvare: Ericsson, Lars Thomas

Förvärvare: Söderström, Tina Helena

Överlåtare: Hellgren, Tommy Carl-Göran

Överlåtare: Hellgren, Veronica Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Bålsta 2:236

Adress: Södra Villavägen 5, 74634 Bålsta

Pris: 3 850 000 kr

Förvärvare: Wallberg, Henrik Karl

Förvärvare: Karlsson, Anna Katharina Nina

Överlåtare: Larsen, Ann-Louise

 

▶ Industrienhet, gatu-/parkmark

Fastighet: Håbo Viby 3:152

Adress: saknas

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Väppeby Småstad Ab

Överlåtare: Håbo Fastighets Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Råby 1:5

Adress: Båtsbacksvägen 8, 74691 Bålsta; Fler adresser finns

Pris: 8 200 000 kr

Förvärvare: Hahlin, Lars-Ola

Förvärvare: Hahlin, Gerd Annika Christina

Överlåtare: Bernhardsson, Maj-Britt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Bålsta 3:316

Adress: Vildgåsvägen 9, 74634 Bålsta

Pris: 2 385 000 kr

Förvärvare: Jansson, Samuel Ingemar

Förvärvare: Karlsson, Carina Malin

Överlåtare: Lund, Kjell

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Frösunda 3:23

Adress: Norrbyvägen 11, 74637 Bålsta

Pris: 2 510 000 kr

Förvärvare: Johansson, Amanda Helena Birgitta

Förvärvare: Rasmusson, Patrik Bengt Inge

Överlåtare: Svensson Monika

Överlåtare: Svensson, Marcus Ebbe Gottfried

Överlåtare: Svensson, Regina Leonore Ursula

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:133

Adress: saknas

Pris: 775 000 kr

Förvärvare: Rad, Diako

Förvärvare: Rad, Dilan

Överlåtare: Tb Exploatering Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Gillmarken 1:97

Adress: Galoppvägen 8, 74639 Bålsta

Pris: 3 150 000 kr

Förvärvare: Jörler, Per Anders

Förvärvare: Jörler, Susanne Maria Kristina

Överlåtare: Burdal, Fredrik Albert Göran

Överlåtare: Strömberg, Helena Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Håbo Stämsvik 1:32

Adress: Stämsviksvägen 10, 74693 Bålsta

Pris: 2 995 000 kr

Förvärvare: Lundström, Stina Emelia

Förvärvare: Ullfjord, Tomas Olof

Överlåtare: Saarnak, Robert

Överlåtare: Gustavsson, Åsa Kristina

 

Älvkarleby

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvkarleby Gårdskär 25:35

Adress: Sandvretsvägen 4, 81493 Skutskär

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Östlund, Berit Ylva

Överlåtare: Östlund, Lars Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvkarleby Östanån 33:14

Adress: Uppsalavägen 18, 81470 Älvkarleby

Pris: 865 000 kr

Förvärvare: Wiklander, Magnus David

Överlåtare: Kjetselberg, Ulrica Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvkarleby Medora 1:60

Adress: Idrottsvägen 9, 81432 Skutskär

Pris: 1 785 000 kr

Förvärvare: Aref, Balkiss Hokman

Förvärvare: Al Khalidi, Hussein Ali Mahmoud

Överlåtare: Häggroth, Malin Margareta

Överlåtare: Häggroth, Peter Risto

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Älvkarleby Marma 3:93

Adress: Marma Gävlevägen 18, 81495 Älvkarleby

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Öman, Åsa Maria

Överlåtare: Wiklund, Rune Sixten

 

Knivsta

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Knivsta Målsta 2:38

Adress: Jansberg 10, 74195 Knivsta

Pris: 1 070 000 kr

Förvärvare: Famili Invest Ab

Överlåtare: Tandläkarpraktik Famili Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Knivsta Gustavsberg 3:3

Adress: Gustavsberg 16, 74195 Knivsta

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Gjelset, Jan Ingemar

Överlåtare: Gjelset, Jan Ingemar

Överlåtare: Gjelset, Sheridan

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Knivsta Lockstaholm 2:30

Adress: saknas

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Hallen, Ulla Margareta

Överlåtare: Andersson, Lennart

Överlåtare: Brasle, Mona

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Knivsta Vassunda 3:14

Adress: saknas

Pris: 457 000 kr

Förvärvare: Eckerdal, Erik Johan Hugo

Överlåtare: Prästlönetillgång, Svenska Kyrkan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Knivsta Ekhamn 1:66

Adress: Södra Ekhamn 327, 74191 Knivsta

Pris: 0 kr

Förvärvare: Gustafsson, Björn Mårten

Överlåtare: Gustafsson, Emma Kristina

 

Heby

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Heby Fjärdingsmannen 2

Adress: Tingsgatan 3, 74432 Heby

Pris: 1 415 000 kr

Förvärvare: Rung, Lars Johan

Förvärvare: Chang, Duk-Kyung

Överlåtare: Jakbäck, Kristina

Överlåtare: Jakbäck, Ove

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Heby Sörgården 3

Adress: Stamgatan 16, 74431 Heby

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Pettersson, Pontus Alexander

Förvärvare: Johansson Lindqvist, Ninnie Birgitta

Överlåtare: Lundh, Mattias

Överlåtare: Lundh, Karin Frida Therese

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Heby Söråmyra 1:12

Adress: Norråmyra 242, 74492 Huddungeby

Pris: 671 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Lars Robert

Förvärvare: Lindström, Jenny Ulrika Kristina

Överlåtare: Aspgren, Helge

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Heby Näsbo 1:56

Adress: Näsbovägen 35, 74495 Vittinge

Pris: 395 000 kr

Förvärvare: Torpe, Jan Ola

Överlåtare: Eklund, Magnus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Heby Näsbo 2:3

Adress: Nydal 101, 74495 Vittinge

Pris: 1 770 000 kr

Förvärvare: Norberg, Lars Erik

Förvärvare: Ångman, Elin Karolina Birgitta

Överlåtare: Lindgren, Kurt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Heby Högsbo 2:13

Adress: Högsbo 355, 74045 Tärnsjö

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Björling Ahlström, Erica Christina

Förvärvare: Ahlström, Lars-Erik

Överlåtare: Nordholm, Yngve

Överlåtare: Nordholms Dödsbo, Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Heby Tärnsjö 21:1

Adress: Södra Storgatan 25, 74045 Tärnsjö

Pris: 460 000 kr

Förvärvare: Bergqvist, Pirjo Riitta

Överlåtare: Dinker, Sandeep

Överlåtare: Gunnarsson Dinker, Anna Karin

 

▶ Industrienhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Heby Söråsbo 1:127

Adress: Kapellvägen 15, 74045 Tärnsjö

Pris: 60 000 kr

Förvärvare: Lindström, Peter Arne Andreas

Överlåtare: Martinell, Lars

 

Tierp

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Tierp 78:8

Adress: Hummelvägen 9, 81540 Tierp

Pris: 1 715 000 kr

Förvärvare: Bäcklin Blomberg, Lars Kenny Robert

Överlåtare: Lundin, Torbjörn Joakim

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Tierp 93:3

Adress: Solskensvägen 10, 81541 Tierp

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larssons Dödsbo, Elna

Överlåtare: Larsson, Anna Elna Helena

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Tierp 47:2

Adress: Rundbergsvägen 3, 81537 Tierp

Pris: 1 365 000 kr

Förvärvare: Engström, Lars Erik

Förvärvare: Holmstedt, Ulrika Linnea

Överlåtare: Bergefur, Sara Anna Christina

Överlåtare: Edman, Nils Johan Lage

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Libbarbo 1:119

Adress: Mänstavägen 44, 74840 Örbyhus

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Bengtsson, Hans Pierre Daniel

Förvärvare: Björk, Eva Ann-Charlotte

Överlåtare: Brodin, Sixten

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Esarby 8:1

Adress: Esarby 233, 74896 Tobo

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Hallberg, Anna Caroline

Överlåtare: Lundstedts Dödsbo, Lars Victor

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Ål 5:6

Adress: Åkra 210, 74894 Örbyhus

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Sinisalo, Virpi Anneli

Överlåtare: Agenhag, Torsten

Överlåtare: Sandberg Agenhag, Ylva

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Libbarbo 1:95

Adress: Ängsvägen 4, 74840 Örbyhus

Pris: Gåva

Förvärvare: Enarsson, Hans Anders

Förvärvare: Enarsson, Hans Arne

Överlåtare: Norrgran, Ingrid Margareta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Tierp Burunge 3:5

Adress: saknas

Fastighet: Tierp Burunge 3:6

Adress: Burunge 210, 74894 Örbyhus

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Israelsson, Inger Ann-Sofie

Förvärvare: Israelsson, Hans Lennart

Överlåtare: Persson, Rolf Thure

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Lockelsbo 1:3

Adress: Lockelsbo 106, 81595 Månkarbo

Pris: 1 150 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Philip Eric

Överlåtare: Gilljam, Jessica

Överlåtare: Szaron, Michal

 

▶ Specialenhet, allmän byggnad

Fastighet: Tierp Jörsön 1:122

Adress: Västermalmsvägen 36A, 81575 Söderfors; Fler adresser finns

Pris: 560 000 kr

Förvärvare: Bergman, Patrik Olof

Överlåtare: Tierps Kommun

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Näs 4:40

Adress: Boholmen 220, 81962 Karlholmsbruk

Pris: 2 070 000 kr

Förvärvare: Hållander, Anna Karoline

Förvärvare: Paiva, Ricardo Manuel

Överlåtare: Revelj, Ronnie

 

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Tierp Vad 3:16

Adress: saknas

Fastighet: Tierp Vad 3:17

Adress: saknas

Fastighet: Tierp Vad 3:24

Adress: saknas

Fastighet: Tierp Vad 3:26

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Elebjörk, Ulf Sven Per-Gustav

Förvärvare: Elebjörk, Ann-Mari Kristina

Överlåtare: Hübinette, Gun

Överlåtare: Grönvall, Lena Marianne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Nöttö 5:34

Adress: Hasselvägen 3, 81962 Karlholmsbruk

Pris: 650 000 kr

Förvärvare: Nilsson, Pierré Erik Sonny

Överlåtare: Andersson, Göran

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Nöttö 1:6

Adress: Mellanbovägen 26, 81962 Karlholmsbruk

Pris: 245 000 kr

Förvärvare: Axelsson, Karl Henrik Erling

Överlåtare: Nyberg, Gun Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Hållen 8:51

Adress: Romsmaren 78, 81964 Hållnäs

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Kokki, Seppo Tapio

Förvärvare: Kokki, Jonas Andreas

Förvärvare: Kokki, Reidun Ingeborg

Förvärvare: Kokki, Anette Irene

Överlåtare: Korpi, Hannu

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Sikhjälma 1:50

Adress: Sikhjälma Klippvägen 6, 81963 Hållnäs

Pris: Gåva

Förvärvare: Dahlberg, Anders Roland

Förvärvare: Dahlberg, Björn Roland

Överlåtare: Dahlberg, Roland

Överlåtare: Dahlberg, Birgit

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Tierp Elinge 11:2

Adress: Elinge 114, 81961 Skärplinge

Pris: 2 100 000 kr

Förvärvare: Söderlund, Johan

Överlåtare: Jansson, Berit Maria

Överlåtare: Josefssons Dödsbo, Tage Joset

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Tierp Försäter 4:18

Adress: Försäter 110, 81961 Skärplinge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larssons Dödsbo, Elisabeth

Överlåtare: Larsson, Elisabeth

 

Uppsala

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Luthagen 18:17

Adress: Stabbylundsgatan 4, 75229 Uppsala

Pris: 7 500 000 kr

Förvärvare: Qvarnström, Miriam Nadja

Förvärvare: Qvarnström, Peter Håkan Gustaf

Överlåtare: Cederblad, Maria Ulrika

Överlåtare: Cederblad, Sven Fredrik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Norby 107:5

Adress: Grandungevägen 7, 75646 Uppsala

Pris: 3 875 000 kr

Förvärvare: Westergren, Daniel Hans Magnus

Förvärvare: Westergren, Malin Elisabeth

Överlåtare: Söderström, Maj Vivianne

Överlåtare: Söderström, Torsten

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vaksala-Lunda 25:7

Adress: Brattbacksvägen 20, 75471 Uppsala

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Fidan, Mehmet Nur

Överlåtare: Vaksala-Lunda Fastighets Hb

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vaksala-Lunda 27:64

Adress: Kronotorpsvägen 7, 75471 Uppsala

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Elfversson, Martin Nils Gösta

Förvärvare: Elfversson, Sharareh

Överlåtare: Vaksala-Lunda Fastighets Hb

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vaksala-Lunda 25:1

Adress: Brattbacksvägen 31, 75471 Uppsala

Pris: 1 450 000 kr

Förvärvare: Fidan, Samire

Överlåtare: Vaksala-Lunda Fastighets Hb

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vaksala-Lunda 27:57

Adress: Torpsvängen 8, 75471 Uppsala

Pris: 1 250 000 kr

Förvärvare: Arabshahi, Maryam

Förvärvare: Monazah, Dion

Förvärvare: Monazah Saidi, Sanaz

Överlåtare: Vaksala-Lunda Fastighets Hb

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vaksala-Lunda 27:63

Adress: Kronotorpsvägen 5, 75471 Uppsala

Pris: 1 275 000 kr

Förvärvare: Kavak, Firat

Förvärvare: Kavak, Nurcan

Överlåtare: Vaksala-Lunda Fastighets Hb

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Nåntuna 5:39

Adress: Rörbäcksvägen 8, 75752 Uppsala

Pris: 3 800 000 kr

Förvärvare: Andersson, Bo Niklas

Förvärvare: Mattsson, Sara Malvina

Överlåtare: Sterner, Christian Eric Johan

Överlåtare: Sterner, Ida-Karin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Ärnevi 1:10

Adress: Framtidsvägen 5, 75597 Uppsala

Pris: 2 750 000 kr

Förvärvare: Larsson Lindén, Per Magnus

Förvärvare: Larsson Lindén, Ulrika Birgitta

Överlåtare: Bodin, Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Nåntuna 37:15

Adress: Nåntuna Backe 47, 75759 Uppsala

Pris: 4 500 000 kr

Förvärvare: Ededal, Tord Niclas Joacim

Förvärvare: Eriksson, Lisbeth Jessica Katarina

Överlåtare: Backe, Kristina Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Fjällbo 1:78

Adress: Fjällbo Asplunda 334, 75597 Uppsala

Pris: 4 100 000 kr

Förvärvare: Edquist, Jan Anders Michael

Förvärvare: Edquist, Malin Maria

Överlåtare: Uppsala Stift

 

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Uppsala Danmarks-Säby 9:3

Adress: Åkaregatan 5, 75454 Uppsala

Pris: 6 780 000 kr

Förvärvare: Erik Lindvalls Fastigheter Söder Ab

Överlåtare: Uppsala Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Nåntuna 5:112

Adress: Kornvägen 11, 75752 Uppsala

Pris: Gåva

Förvärvare: Kullman Östlund, Ann-Sofi Margareta

Förvärvare: Kullman, Dagny Eva Karin

Förvärvare: Kullman, Mats Erik Ove

Överlåtare: Kullman, O

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Vedyxa 3:9

Adress: Vedyxa 20, 75598 Uppsala

Pris: 3 150 000 kr

Förvärvare: Oganesyan, Edvard

Förvärvare: Tonakanian, Elmira

Överlåtare: Bahram, Fuad Salahaldin

Överlåtare: Muradrasoli, Shaman

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Sävja 11:5

Adress: Vilanvägen 37, 75752 Uppsala

Pris: 3 775 000 kr

Förvärvare: Arestrand, Emma Magdalena Yvonne

Förvärvare: Grangert, Gustav Erik

Överlåtare: Lindström, Mats Thomas

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Uppsala Övernäs 1:38

Adress: Övernäs 99, 75591 Uppsala

Pris: Gåva

Förvärvare: Svenningsson, Inga Margareta

Förvärvare: Rundström, Karin Helén

Överlåtare: Rundström, Sigrid

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Uppsala Övernäs 1:41

Adress: Stabbymalmsvägen 5, 75591 Uppsala; Fler adresser finns

Pris: Gåva

Förvärvare: Mosten, Olof Patrik

Förvärvare: Williams, Frida Elaine

Överlåtare: Mosten, Sven Olof

Överlåtare: Mosten, Inger Linnéa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Vreta 8:25

Adress: Vreta Strandväg 41, 75591 Uppsala

Pris: 4 850 000 kr

Förvärvare: Kildal, Kristian Sigtor

Förvärvare: Ekmyr, Ida Maria

Överlåtare: Vellby, Fredrik

Överlåtare: Vellby, Cecilia

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Ytternäs 1:42

Adress: Björkstigen 12, 75591 Uppsala

Pris: 5 900 000 kr

Förvärvare: Holtenius, Anna Christina

Förvärvare: Holtenius, Kjell John

Överlåtare: Tesséus, Agneta Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Ribbingebäck 1:107

Adress: Ribbingebäck 24, 74496 Järlåsa

Pris: 1 530 000 kr

Förvärvare: Arauz Rodriguez, Bernardino

Förvärvare: Arauz Sundström, Susanne Marie

Överlåtare: Nygren, Jonna Helena Elisabeth

Överlåtare: Nygren, Lisbet Birgitta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Järlåsa 1:90

Adress: Järlåsa 419, 74497 Järlåsa

Pris: 61 000 kr

Förvärvare: Grönstrand, Melissa

Överlåtare: Living Drive Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Kvicksätra 1:124

Adress: Tallrotsvägen 20, 74497 Järlåsa

Pris: 445 000 kr

Förvärvare: Larsson, Rosa Elisabet

Överlåtare: Illes, Erik

Överlåtare: Illes, Cristine

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Uppsala Ribbingebäck 1:97

Adress: Ramsjö Ängsväg 3, 74496 Järlåsa

Pris: 90 000 kr

Förvärvare: Norlin, Ingrid Märtha Caroline

Förvärvare: Norlin, Simon Emanuel Helge

Överlåtare: Ab Mälar-Och Saltsjötomter

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Bälinge 1:35

Adress: Bolvägen 8, 74381 Bälinge

Pris: 2 865 000 kr

Förvärvare: Risén, Lars Anders

Förvärvare: Jonsson, Stina Andrea

Överlåtare: Steisjö, Ronny Roland

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Bälinge-Ekeby 2:300

Adress: Gystavägen 5, 74382 Bälinge

Pris: 4 470 000 kr

Förvärvare: Janemar, Maria Kristin

Förvärvare: Homar Lövstedt, Ulf Rafael

Överlåtare: Andersson Wiklander, Ted Patrik

Överlåtare: Wiklander, Marie Helen

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Blacksta 1:29

Adress: Blackstalund 305, 74386 Bälinge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ljung, Andreas

Överlåtare: Ljung, Andreas

Överlåtare: Norgren, Märta Johanna Charlotta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Bälinge-Ekeby 2:270

Adress: Odalvägen 5, 74381 Bälinge

Pris: 2 895 000 kr

Förvärvare: Backe, Kristina Margareta

Överlåtare: Westergren, Daniel

Överlåtare: Westergren, Malin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Lindbergsängen 1:4

Adress: Lindbergsängen 10, 74387 Bälinge

Pris: 170 000 kr

Förvärvare: Pettersson, Bo Gösta Conny

Förvärvare: Hallberg, Anna Sofia

Överlåtare: Östlund, Hans Evert

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Södra Krycklinge 3:12

Adress: Södra Krycklinge 22, 74382 Bälinge

Pris: 2 600 000 kr

Förvärvare: Hagen, Sara Linnéa

Förvärvare: Reis, Björn

Överlåtare: Egemalm, Lars Tommie

Överlåtare: Engström, Maria Susanne Linnéa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Asplunda 1:4

Adress: Asplunda 15, 74393 Vattholma

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Abdallah, Hanane

Överlåtare: Metto, Younes

 

▶ Industrienhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Uppsala Sommaränge 10:4

Adress: Fasma 6, 74374 Björklinge

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Andreassen, Roger Olav Allan

Överlåtare: Staten Fortifikationsverket

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Tensta-Forsa 3:4

Adress: Tensta-Forsa 117, 74393 Vattholma

Pris: 1 500 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Karl Emil

Förvärvare: Sorsa, Emelie Helena Margareta

Överlåtare: Nilsson, Ingrid Margareta

Överlåtare: Perup, Inger Birgitta

Överlåtare: Ohlsson, Per-Olof Arvid

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Vattholma 5:143

Adress: Gjutarvägen 6, 74350 Vattholma

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eklunds Dödsbo, Maud Agneta

Överlåtare: Eklund, Maud

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Ramsjö 3:52

Adress: Ramsjö Backe 8, 74362 Björklinge

Pris: 2 400 000 kr

Förvärvare: Bernelind, Jonas Karl Filip

Förvärvare: Westlund, Caroline Margareta

Överlåtare: Tholander, Helen Elisabet

Överlåtare: Tholander, Bengt Anders Magnus

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Uppsala Björklinge-Läby 1:19

Adress: saknas

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Kihlén, Carl Erik

Förvärvare: Kihlén, Stig Erik Harry

Överlåtare: Westin, Gudrun Erika

Överlåtare: Svenningson, Valborg Elisabet

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Rickeby 2:26

Adress: Rickeby 225, 74012 Knutby

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Leveberg, Alexander Jimmy Martin

Överlåtare: Özel, Hüsamettin

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Almunge-Gränby 1:19

Adress: Almunge-Gränby 56, 74010 Almunge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Tinkanen Engström, Lenita Elisabeth

Överlåtare: Tinkanen, Marita

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Gottsunda 25:4

Adress: Alice Tegnérs Väg 3, 75649 Uppsala

Pris: 3 295 000 kr

Förvärvare: Ottosson, Eva Karin

Förvärvare: Ottosson, Hans Edvin

Överlåtare: Uppsalahem Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Valsätra 8:2

Adress: Lievägen 14, 75648 Uppsala

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Warnebos Dödsbo, Gunvor Anna Maria

Överlåtare: Warnebo, Gunvor

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Sunnersta 82:3

Adress: Ringduvevägen 9, 75652 Uppsala

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Gustafson, Karl Lennart

Förvärvare: Gustafsson, Kjell Lars Börje

Överlåtare: Gustafsson, Ruth Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Gottsunda 24:10

Adress: Norrtorpsvägen 6, 75655 Uppsala

Pris: 4 490 000 kr

Förvärvare: Peiro, Maria Cecilia Elisabeth

Förvärvare: Peiro, Jonatan Bo Luis

Överlåtare: Elmefjäll, Berndt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Valsätra 8:2

Adress: Lievägen 14, 75648 Uppsala

Pris: 3 000 000 kr

Förvärvare: Broberg, Anders Erik

Förvärvare: Coucheney, Elsa Albertine

Överlåtare: Warnebos Dödsbo, Gunvor Anna Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Ultuna 2:18

Adress: Herman Flodkvists Väg 7, 75651 Uppsala

Pris: 4 350 000 kr

Förvärvare: Unoson, Eva Maria Cecilia

Förvärvare: Persson, Karl Fredrik

Överlåtare: Lindberg, Lennart

Överlåtare: Lindberg, Eva

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Sunnersta 122:6

Adress: Jägarvägen 8B, 75653 Uppsala

Pris: 5 400 000 kr

Förvärvare: Kappen, Andreas Rainer

Förvärvare: Kappen Odlander, Vivan Johanna Maria

Överlåtare: Ahlsson, Camilla

Överlåtare: Ahlsson, Fredrik

 

▶ Ej fastställd typ av lantbruksenhet.

Fastighet: Uppsala Stavby-Ubby 2:7

Adress: Stavby-Ubby 11, 74794 Alunda

Pris: 3 785 000 kr

Förvärvare: Ohlin, Tony Emanuel

Överlåtare: Jansson, Thomas Arthur

Överlåtare: Jansson, Ellen Margareta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Ormeryd 1:13

Adress: Ormeryd 66, 74794 Alunda

Pris: 950 000 kr

Förvärvare: Pettersson, Jonas Alf Erik

Överlåtare: Larsson, Johan

Överlåtare: Nordin, Åsa

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Uppsala Stavby-Nyby 2:17

Adress: Stavby-Nyby 67, 74794 Alunda

Pris: 5 500 000 kr

Förvärvare: Holm Nyman, Anna Maria Elisabet

Förvärvare: Nyman, Rolf Yngve

Överlåtare: Eriksson, Ingrid

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Börsta 1:11

Adress: Börsta 101, 74793 Alunda

Pris: 2 650 000 kr

Förvärvare: Carlsson, Otto Sebastian

Förvärvare: Palm, Agnes Ingrid Annie

Överlåtare: Andersson, Ulla-Britt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Norr-Edinge 1:20

Adress: Norr-Edinge 129, 74793 Alunda

Pris: 2 540 000 kr

Förvärvare: Selin, Roger Mikael Andreas

Förvärvare: Stjernswärd Selin, Agnes Vibeke

Överlåtare: Månsson, Mari-Louise

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Yresta 3:25

Adress: Yresta 70, 75596 Uppsala

Pris: 3 475 000 kr

Förvärvare: Ånstrand, Lars Robert

Förvärvare: Björk, Sanna Marie

Överlåtare: Norberg, Per

Överlåtare: Jansson, Karin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Rasbo-Årby 1:5

Adress: Rasbo-Årby 311, 75596 Uppsala

Pris: 2 445 000 kr

Förvärvare: Järpehag, Bo Göran Magnus

Förvärvare: Järpehag, Elsa Ann-Marie

Överlåtare: Fredriksson, Anna Sofia Gunilla

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Uppsala Rasbokils-Tibble 7:8

Adress: Rasbokils-Tibble 239, 75595 Uppsala

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: Westring, Erik Gustav

Överlåtare: Jansson, Claes Erik Johan

Överlåtare: Jansson, Ingrid Kristin

 

Enköping

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Enköping Munksundet 28:20

Adress: Nyängsvägen 17, 74538 Enköping

Pris: 3 900 000 kr

Förvärvare: Loberg, Mats Åke

Förvärvare: Hesselbom, Hanna Maria

Överlåtare: Peab Bostad Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Enköping Åkersberg 4:20

Adress: Silvergatan 9, 74946 Enköping

Pris: 4 780 000 kr

Förvärvare: Motorcentrum Biluthyrning Kramfors Ab

Överlåtare: Meronie Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Enköping Lillsidan 28:3

Adress: Krikongatan 6, 74563 Enköping

Pris: 2 150 000 kr

Förvärvare: Lindberg, Åsa Aina Erika

Förvärvare: Lindberg, Per-Olof

Överlåtare: Johansson, Sten-Olof Hubert

Överlåtare: Örtengren, Yvonne Dorothy Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Enköping Fanna 2:128

Adress: Vulcanusvägen 1C, 74942 Enköping

Pris: 1 850 000 kr

Förvärvare: Rousu, Per Erik Johannes

Förvärvare: Wallén, Maria Erika

Överlåtare: Wessman, Bo Erik Mikael

Överlåtare: Loberg, Camilla Linnéa

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Enköping Gymminge 1:3

Adress: Vallby Dräggesta 19, 74598 Enköping

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Pekkala, Ari Heikki

Överlåtare: Pekkala, Ari Heikki

Överlåtare: Hedstad, Karin Maria Elisabet

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Enköping Skolsta 1:28

Adress: Åbyvägen 11, 74951 Grillby

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Gustavsson, Daniel Enar

Förvärvare: Gustavsson, Linda Maria

Överlåtare: Byggteknik I Enköping Aktiebolag

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Enköping Litslena-Tibble 2:11

Adress: Litslena-Tibble 13, 74951 Grillby

Pris: 3 700 000 kr

Förvärvare: Sellin, Kjell Thomas

Överlåtare: Zetterberg, Anders Franz Rune

Överlåtare: Zetterberg, Sonja Birgitta

Överlåtare: Zetterberg, Anders Joakim

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Enköping Salnecke 8:20

Adress: Vildrosvägen 8, 74961 Örsundsbro

Pris: 629 000 kr

Förvärvare: Björklund, Deivija

Förvärvare: Björklund, Pierre

Överlåtare: Ab Lindborg&Söner

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Enköping Varsta 10:4

Adress: Fröslunda Varsta 9, 74962 Örsundsbro

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eklunds Dödsbo, Staffan Otto

Överlåtare: Eklund, Staffan

 

▶ Industrienhet, lager

Fastighet: Enköping Ändersta 3:10

Adress: saknas

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Nightmare Ab

Överlåtare: Jansson, Bengt Magnus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Enköping Kärvskog 2:13

Adress: Torstuna Korsbacken 27, 74972 Fjärdhundra

Pris: 290 000 kr

Förvärvare: Rainsson, Leif Tommy

Förvärvare: Rainsson, Inger Veronica

Överlåtare: Sivonen, Roy Marko Mikael

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Enköping Torstuna-Ekeby 2:6

Adress: Torstuna-Ekeby 9, 74972 Fjärdhundra

Pris: 545 000 kr

Förvärvare: Nilsson, Siv Ann-Marie

Överlåtare: Edenbäck, Jessica

Överlåtare: Östling, Marianne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Enköping Albäck 3:136

Adress: Eklundavägen 3, 74970 Fjärdhundra

Pris: 930 000 kr

Förvärvare: Johnen, Lars Christer

Överlåtare: Lagerholm, Fredrik

 

Östhammar

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Östhammar 29:6

Adress: Stångörsgatan 26, 74231 Östhammar

Pris: 3 050 000 kr

Förvärvare: Stiftelsen Östhammarshem

Överlåtare: Goijenfalk, Bror

Överlåtare: Goijenfalk, Gunbritt

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Östhammar Norrskedika 1:8

Adress: Örvik 123, 74293 Östhammar

Pris: 3 750 000 kr

Förvärvare: Strandman, Eva Camilla Margareta

Förvärvare: Mattsson, Nils Albert Olof

Överlåtare: Hanssons Dödsbo, Ellen

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Östhammar Östhammar 1:5

Adress: saknas

Pris: 1 172 000 kr

Förvärvare: Credentia Ab

Överlåtare: Östhammars Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Gammelbyn 74:2

Adress: Gjutargatan 4, 74234 Östhammar

Pris: 1 525 000 kr

Förvärvare: Toivonen, Joni Petteri

Förvärvare: Toivonen Englund, Maria Madelene

Överlåtare: Vallesdotter Jonsson, Ingegerd Kristina

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Norrskedika 2:75

Adress: Norrskedika 239, 74293 Östhammar

Pris: 725 000 kr

Förvärvare: Klasén, Leif Bertil

Förvärvare: Klasén, Helny Charlotte

Överlåtare: Lind, Solveig

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Sandika 9:9

Adress: Notvallen 12, 74292 Östhammar

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Järnström, Lars Magnus

Förvärvare: Nilsson, Inger Margareta

Överlåtare: Sydén, Åsa

Överlåtare: Töörn, Maud

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Forsmark 6:3

Adress: Stor-Rångsen 193, 74294 Östhammar

Pris: 1 450 000 kr

Förvärvare: Merwani, Anna Rebecka

Förvärvare: Merwani, Firat

Förvärvare: Pekin, Enver Kemal

Överlåtare: Aideheim, Ann-Christin Birgitta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Norrskedika 21:80

Adress: Lindersvik 79, 74293 Östhammar

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Modin, Maria Cecilia Anna

Förvärvare: Modin, Björn Niklas

Överlåtare: Larsson, Leif Elis

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Snesslinge 1:30

Adress: Snesslingesjö 238, 74293 Östhammar

Pris: 675 000 kr

Förvärvare: Rehnbäck, Eero Stefan

Överlåtare: Ericson, Daniel Olof

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Långalma 1:26

Adress: Fetskär 118, 74291 Östhammar

Pris: 2 400 000 kr

Förvärvare: Lundgren, Gabriella Maria

Förvärvare: Lundgren, Mårten Ola

Överlåtare: Eriksson, Börje Harold

Överlåtare: Eriksson, Per Harold

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Östhammar Östhammar 1:5

Adress: saknas

Pris: 1 172 000 kr

Förvärvare: Credentia Cirkusplatsen 1 Ab

Överlåtare: Credentia Ab

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Östhammar Östhammar 1:5

Adress: saknas

Pris: 1 172 000 kr

Förvärvare: Brf Sjösidan 1

Överlåtare: Credentia Cirkusplatsen 1 Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Bolka 2:15

Adress: Bolka 140, 74293 Östhammar

Pris: 1 930 000 kr

Förvärvare: Bergholm, Åsa Margareta Olofsdotter

Förvärvare: Narby, Nils Birger Vilhelm

Överlåtare: Karlberg, Syrene Viviann

Överlåtare: Törnberg, Martin

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Östhammar Öregrund 5:16

Adress: Biotopstigen 1, 74243 Öregrund

Pris: 106 000 kr

Förvärvare: Gellerstedt, Karl Emil Joachim

Överlåtare: Östhammars Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Öregrund 70:5

Adress: Hagagatan 3, 74242 Öregrund

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eriksson, Rut Katarina

Överlåtare: Ericsson, Eric Hilmer

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Hammarby 15:2

Adress: Skyndeln 145, 74791 Alunda

Pris: 3 000 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Per Hans Kristoffer

Förvärvare: Gullberg, Anna Camilla

Överlåtare: Eriksson, Per Magnus

Överlåtare: Hägglund, Anna Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Alunda 1:19

Adress: Villavägen 4, 74730 Alunda

Pris: 1 650 000 kr

Förvärvare: Dahlin, Andreas Michael

Förvärvare: Pettersen, Ida Angelica

Överlåtare: Westerlund, Christoffer Mikael

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Skäfthammar 7:167

Adress: Furugatan 13, 74741 Gimo

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hillströms Dödsbo, Göte Erik Axel

Överlåtare: Hillström, Göte

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Östhammar Skäfthammar 7:174

Adress: Furugatan 10, 74741 Gimo

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Per Jonas

Överlåtare: Andersson, Jonas

Överlåtare: Helenius, Pamela