Gemensam konferens för att sprida kunskap

Olof Molund, handläggare på samhällsutvecklingsenheten, representerar länsstyrelsen i den arbetsgrupp som sammanställt programmet för konferensen. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

Etablering av nyanlända på landsbygden är temat för en inspirationsdag som kommer att äga rum i Uppsala den 30 september. Konferensen riktar sig främst till alla som i någon form arbetar med integration av utrikesfödda på mind­re orter.

Initiativtagare till konferensen är SIU, Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, som lade fram förslaget till Länsstyrelsen förra hösten.

– Redan under vårt första möte bestämde vi att arbeta vidare med idén om en gemensam konferens, berättar Olof Molund, som arbetar med integrationsfrågor på Länsstyrelsens samhällsutvecklingsenhet.

Vidare engagerades Hela Sverige ska leva, Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i arrangemanget, som blir det första i sitt slag som genomförs i länet.

 

Vad är syftet med konferensen?

– Som det ser ut i dag bosätter sig en stor andel av de nyanlända i städer och många av dem som lyckats ordna bostad på landsbygden flyttar därifrån efter en tid. Vi vill med konferensen sprida kunskap om hur man skapar rätt förutsättningar för nyanlända på landsbygden. Samtidigt ger en inflytt av nyanlända till mindre orter en möjlighet att stoppa avfolkningen och att bibehålla service, säger Olof Molund.

Inspirationsdagen hålls i Uppsala konsert och kongress med den Iranfödda komikern Zinat Pirzadeh som moderator.

Under dagen kommer sedan inbjudna gäster att debattera, presentera och reflektera över tankar och mål som berör det aktuella ämnet. Betydelsen av bra service på landsbygden är en av frågorna som får utrymme på programmet.

– Serviceutbudet på landsbygden har kontinuerligt försämrats under de senaste decennierna. För att människor ska vilja bo kvar men även flytta dit så krävs att det finns ett utbud av grundläggande samhällsfunktioner, eller service. Hela Sverige ska leva är en organisation som arbetar mycket med dessa frågor, bland annat i form av projektet Lokala hållbara servicelösningar, förklarar Olof Molund.

Åse Blombäck, ordförande för riksorganisationen Hela Sverige ska leva, kommer och berättar mer om deras arbete. Ett annat inslag på tablån kretsar kring den nationella överenskommelsen på integrationsområdet, som undertecknades 2010. Parterna i styrgruppen för uppföljningen av avtalet finns på plats och informerar.

Konferensen den 30 september riktar sig främst till personer som i någon form kommer i kontakt med nyanlända,  tjänstemän och politiker från kommunerna, ideella organisationer, myndigheter med flera.

– Förhoppningen är att deltagarna hjälper oss att sprida informationen och de goda exemplen vidare i sina respektive hemkommuner, säger Olof Molund, och berättar att intresset för seminariet har varit stort och att det bara finns ett fåtal platser kvar i dagsläget.

Efter inspirationsdagen kommer arbetsgruppen, med representanter för de fem arrangörerna, att träffas för en utvärdering. Bedöms konferensen som lyckad kan en uppföljning bli ak-tuell inom ett eller ett par år, meddelar Olof Molund.