Tidskrävande rösträkning väntar

Arne Åhman är webbredaktör och valsamordnare på Länsstyrelsen i Uppsala. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

På söndag fylls val­urnorna i län och land och sedan följer den spännande rösträkningen. Valet till riksdag, kommun och landsting kräver sin organisation och en som har koll på valsedlar och rösträkning är Arne Åhman, webbansvarig och valsamordnare på länsstyrelsen i Uppsala.

– På valnatten rings resultaten in från länets samtliga valdistrikt och på måndagen börjar vi räkna alla valsedlar. Allt som hamnar i valurnan ska bedömas, säger Arne Åhman, som har jobbat som valsamordnare sedan 1991.

Länsstyrelsen beslutar om  valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och  fastställer resultaten vid val till kommun- och landstingsfullmäktige.

– Vi har en topp under våren när alla valsedlar ska beställas. Sedan händer det en del under resans gång. Lokala partier kommer till, och vi utbildar  de kommunala valnämnderna och även vår egen personal inför valen.

Arne Åhman berättar att de också har ett litet vakande öga på kommunernas  vallokaler, att de är tillgängliga och handikapp-anpassade.

 

Totalt innebär länsstyrelsens valarbete en organisation på 50 personer, varav 20 anställda och cirka 30 rösträknare. Och det är flera hundra tusen valsedlar som ska räknas.

– Rösträkningen är ett heltidsarbete som pågår mellan en och två veckor. Många studenter hör av sig och vill hjälpa till. Det är bra med ungdomar. De är pigga och alerta.

Det som hamnar i valurnan ska bedömas och ibland kan det bli svårtolkat, exempelvis om det är felstavat eller har fel benämning.

– Vi har en manuell vallista och då krävs också manuell granskning, säger Arne Åhman och -tillägger att som regel är det dock väldigt lite som är fel när valsedlarna ska räknas.

Men det gäller att skilja på fel och ogiltig röst. Det enda som räknas som ogiltigt är i princip om det är dubbla partibeteckningar eller blanka valsedlar. Att protestera eller markera sitt missnöje genom att rösta blankt gynnar de stora  partierna samtidigt som det höjer ribban för de små partierna.

– Blank röst räknas som ogiltig och ogiltigt blir det också om någon bara skrivit namnet på en partiledare och partibeteckningen saknas. Däremot går det bra att skriva partinamn, eller förkortningen, på en tom valsedel.

 

Att personrösta blir vanligare men man måste vara noga med att krysset hamnar rätt, så att det tydligt framgår vilken kandidat man avser.

– Personvalsinslaget måste kontrolleras extra noga och är vår käpphäst i valet. Är det otydligt markerat, eller om man kryssat fler personer, går rösten bara till det valda partiet.

Länsstyrelsens räkning av rösterna publiceras av Valmyndigheten och kan följas på webben. Det går också bra att följa räkningen av valsedlar på plats, då den är offentlig för alla som vill titta och fråga om hur räkningen går till. Varje valsedel sparas också i fyra år, då det är en offentlig handling.

På frågan vad som händer när rösträkningen är klar och lugnet börjar lägga sig blir svaret:

– Mellan  valen utser vi efterträdare för de ledamöter och ersättare i  landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden, säger Arne Åhman.

Dessutom kan länsstyrelsen genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det. Men först väntar valet den 14 september som pågår till klockan 20.00, då vallokalerna stänger.