Älgjakt och lingonplockning

Textstorlek:

 

Så är då älgjakten igång. Ett brödraskap som numera även omfattar en och annan syster samlas i furornas pelarhallar i skogarnas konungs unika och privata palats utan att ha ens ha anhållit och än mindre beviljats personlig audiens av majestätet. Från predikstolsliknande byggnadsverk som dessutom påminner om domarsäten vid tennisbanor uttalas dödsdomar som omgående verkställs med hjälp av kulförande eldrör som ger eko över marker vida omkring.  Uppemot 100 000 älgar avlivas varje år och det lär vara alldeles nödvändigt för både skogsbruk och trafiksäkerhet.

Man får väl tro det är sant och en som står helt utanför älgjaktens frimureri anses knappas begripa något som helst av verksamhetens art, form och funktion. Med detta för man låta sig nöja.

Jaktens regelverk är välkänt och granskas år-ligen av tillsatta inspektörer och konsulter och inte minsta av medier.

Numera är det mer regel än undantag att en morgontrött radioreporter sänder direkt från passet och att en dagstidningsjournalist med åtföljande fotograf gör dokumentärt reportage. Säkerheten är rigorös. En brittisk reporter noterade en gång med tillfredställelse bestämmelsen att alla som förtärt någon form av alkohol var tvungna att ha en röd markering i mössan.

Backstusittarens möten med älgar var som intensivast i barndomsstugan i skogen. En äldre halvtam älgko hade upptäckt tunnorna med regnvatten. De gallerlock gubbens mamma försett tunnorna med efter att ett par ekorrar ramlat i och tragiskt omkommit puttade älgkossan resolut bort och ljudet av detta väckte grabben som morgonslumrade i våningssängen innanför stuguknuten.

Historien hade väl slutat där om inte gubbens mamma hade varit så förtjust i att plocka lingon. Hon liksom vaggade fram över tuvorna med näsan långt nere i backen.

En dag gick hon nästan rakt på ett par smärre trädstammar hon inte kände igen. Då hon så reste sig upp stod hon med sin egen näsa nästan emot älgkons mule. O kors i Jessu namen, är du här också sa tanten enligt egen uppgift och retirerade för-siktigt bakåt under vördsamma bugningar.

Resten av sommarens lingon plockades på stadens torg och älgen stannade kvar på trakten åtminstone så länge familjen fanns kvar i sommarstugan.

I vilken eller vems frysbox hon så småningom hamnade är och förblir okänt.

 

Backis