Bälingebor diskuterade landsbygdsutveckling

Ett 20-tal Bälingebor samlades till diskussion rörande landsbygdsutveckling. Foto: Eva Hallor
Textstorlek:

Under september månad har kommunen tillsammans med Leader rest på workshopturné i Uppsalatrakten. Man har bjudit in ortsbefolkningen i sju småbyar till diskussion om landsbygdsutveckling.
Även om intresset bland Bälingeborna inte var översvallande, så var det inget fel på engagemanget hos de som hade kommit.

 

Deltagarna i workshopen kom mestadels från olika föreningar i Bälingetrakten, som LRF, PRO, bygdegårdsföreningen, hembygdsföreningen, bibliotekets kultur- och vänförening, fritidsgården och olika idrottsklubbar. Byarna Jumkil, Oxsätra, Åker-länna, Börje och Björklinge var även de representerade.

Mimmi Skarelius Lille arbetar som landsbygdsstrateg på kommunen och det är hon som har lett diskussionskvällarna runt om i länet. I Bälinge fanns Åsa Lindberger af Wåhlberg med från Leader Uppland och Ida Kalm och Maja Cardell från agronomprogrammet inom landsbygdsbygdsutvecklingen på SLU.

Workshopen leddes av studenterna från SLU och de hade nio frågor som de ville att de församlade skulle resonera kring. Del-tagarna hade delats upp i två bord på vilka det låg en slags kartor som de skulle anteckna på. Meningen var att de i grupp skulle diskutera de olika frågorna och sedan anteckna vad de kom fram till på ”kartan” för att sedan sparas.

 

Läs hela artikeln i papperstidningen

Gå till Prenumerera

 

Eva Hallor