Ekonomiskt stöd till föreningar

Textstorlek:

Nyligen beslutade Äldrenämnden om fördelningen av föreningsbidrag 2015. Budgeten för nämndens föreningsbidrag är drygt 3,2 miljoner kronor, pengar som enligt beslutet fördelas mellan de 13 föreningar som ansökt. Äldrenämnden kan ge bidrag till föreningar för verksamhet som kompletterar nämndens egen verksamhet.

Bland annat får Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) 1,2 miljoner för träffpunkten på Storgatan 11, föreningen ULVIS får 71 000 kronor för ett projekt där ungdomar lär vuxna internet på deras eget språk och Röda korset 325 000 för bland annat besöksverksamhet, Fixartjänst och trygghetsringning.

– Olika former av samverkan med föreningar är väldigt viktigt för oss i nämnden, och ekonomiskt bidrag är en del i detta, säger Ebba Busch Thor, ordförande i äldrenämnden. Genom att ekonomiskt stödja föreningarna kan vi bidra till viktiga och varierade aktiviteter för äldre. Det handlar om så skilda verksamheter som trygghetsringning, träffpunkter, datautbildning, besöksverksamhet, integrationsskapande aktiviteter och rekreationsveckor för vårdande anhöriga.

Äldrenämnden har i sin budget för 2015 avsatt 3,26 miljoner kronor. Bidragen fördelas enligt nämndens kriterier för föreningsbidrag:

– verksamhetens omfattning

– i vilken mån verksamheten hör till ett område som nämnden prioriterat i sin verksamhetsplan

– i vilken mån verksamheten kompletterar nämndens egen och annan ideell verksamhet

– särskilda skäl som kan påverka bidraget