Fastighetsaffärer vecka 43

Textstorlek:

 

Registrerade fastighetsaffärer från hela Uppsala län de senaste tre månaderna. Källa: Metria

 

 Håbo

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Håbo Bålsta 1:337

Adress: Hyvelvägen 2, 74652 Bålsta

Pris: 2 395 000 kr

Förvärvare: Ermin, Sven Fredrik

Förvärvare: Waldenström, Johanna Maria

Överlåtare: Sandström, Birgit Elisabet

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:118

Adress: Klövervägen 21, 74637 Bålsta

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Bostadsrättsföreningen FYRKLÖVERN I BÅLSTA

Överlåtare: TB Exploatering AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:46

Adress: Eldens Väg 2, 74637 Bålsta

Pris: 3 495 000 kr

Förvärvare: Hägg, Denny Lennart

Överlåtare: Uhlemann, Marga Elisabeth

Överlåtare: Kildehøj, Lars

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:121

Adress: Klövervägen 15, 74637 Bålsta

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Bostadsrättsföreningen FYRKLÖVERN I BÅLSTA

Överlåtare: TB Exploatering AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:122

Adress: Klövervägen 13, 74637 Bålsta

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Bostadsrättsföreningen FYRKLÖVERN I BÅLSTA

Överlåtare: TB Exploatering AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:123

Adress: Klövervägen 11, 74637 Bålsta

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Bostadsrättsföreningen FYRKLÖVERN I BÅLSTA

Överlåtare: TB Exploatering AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:124

Adress: Klövervägen 9, 74637 Bålsta

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Bostadsrättsföreningen FYRKLÖVERN I BÅLSTA

Överlåtare: TB Exploatering AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:125

Adress: Klövervägen 7, 74637 Bålsta

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Bostadsrättsföreningen FYRKLÖVERN I BÅLSTA

Överlåtare: TB Exploatering AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:120

Adress: Klövervägen 17, 74637 Bålsta

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Bostadsrättsföreningen FYRKLÖVERN I BÅLSTA

Överlåtare: TB Exploatering AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Håbo Viby 3:119

Adress: Klövervägen 19, 74637 Bålsta

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Bostadsrättsföreningen FYRKLÖVERN I BÅLSTA

Överlåtare: TB Exploatering AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Håbo Skokloster 10:13

Adress: Brunnvägen 2, 74696 Skokloster

Pris: 1 975 000 kr

Förvärvare: Hultman, Kenth Görgen

Överlåtare: Johansson, Frans Edvin Ingmar

 

Älvkarleby

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Älvkarleby Harnäs 11:89

Adress: Stenvretsvägen 8, 81492 Skutskär

Pris: 1 210 000 kr

Förvärvare: Andersson, Johan Daniel

Överlåtare: Åkerström, Karin Monika

Överlåtare: Åkerström, Jan Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvkarleby Sågarbo 2:2

Adress: Långsandsvägen 53, 81493 Skutskär

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Hultman, Anneli Maria

Överlåtare: Johansson, Jan-Erik

Överlåtare: Hultman, Anneli Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Älvkarleby Medora 168:48

Adress: Fjärilsvägen 11, 81432 Skutskär

Pris: 990 000 kr

Förvärvare: Åkerström, Jan Erik

Förvärvare: Åkerström, Karin Monika

Överlåtare: Karlsson, Carin Margareta

Överlåtare: Karlsson, Olov Lars-Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Älvkarleby Medora 11:174

Adress: Strömgatan 13, 81442 Skutskär

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Junling

Överlåtare: Hautala, Martta Helena

 

Knivsta

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Knivsta Lockstaholm 1:41

Adress: saknas

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Thorsell, Edvin Victor Rickard

Överlåtare: BOROHUS AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Knivsta Vrå 1:689

Adress: Dalbogatan 3B, 74196 Knivsta

Pris: 3 050 000 kr

Förvärvare: Miving, Karin Helena

Överlåtare: VILLOR I ALSIKE AB

 

▶ Småhusenhet, taxeringsvärde under 1  000 kr

Fastighet: Knivsta Vrå 1:118

Adress: Solglimtsvägen 4, 74192 Knivsta

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Svensson, Fredrik Mikael

Förvärvare: Erfäldt, Erika Linnéa

Överlåtare: Wennlöw, Ulf Viktor

Överlåtare: Wennlöw, Irma Marjatta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Knivsta Alsike-årby 1:12

Adress: Kurvallen 12, 74192 Knivsta

Pris: 4 950 000 kr

Förvärvare: Melén, Carl Henrik

Förvärvare: Melén, Lina Andrea

Överlåtare: Lindén, Susanna Linnea

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Knivsta Vrå 1:723

Adress: saknas

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Sohlberg, Sofi

Förvärvare: Sohlberg, Roger Wilhelm

Överlåtare: Alsike Fastighetsaktiebolag

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Knivsta Vassunda-örby 2:56

Adress: Västersjö 419, 74191 Knivsta

Pris: 4 600 000 kr

Förvärvare: Alphonce-Schweizer, Ester Lucia

Förvärvare: Alphonce, Birgitta Maria Elisabet

Förvärvare: Johansson, Bo Anton

Överlåtare: Rydén, Kjell Lennart

 

Heby

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Heby Pinnsladden 4

Adress: Harvvägen 3, 74431 Heby

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Janssons Dödsbo, Ingemar Folke

Överlåtare: Jansson, Ingemar Folke

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Heby Elim 4

Adress: Hantverkargatan 3, 74432 Heby

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Dolis & Arnas Bygg AB

Överlåtare: BJÖRKLIDENHUS AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Heby Nora prästgård 2:118

Adress: Egnahemsvägen 11, 74045 Tärnsjö

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Nilsson, Knut Åke

Förvärvare: Dewrang, Runa Birgitta Louise

Överlåtare: Persson, Mats Olov

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Heby Bjurvalla 14:1

Adress: saknas

Pris: 1 750 000 kr

Förvärvare: Rönn, Lars Ronny

Förvärvare: Rönn, Marie Therese

Överlåtare: Matsson, Marita Susann

Överlåtare: Lindholm, Britt-Inger Maria

 

Tierp

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Tierp Dorkarby 1:27

Adress: Södra Dorkarbyvägen 10A, 81596 Strömsbergs bruk (Flera adresser finns)

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Mikael Andreas

Överlåtare: Löfström, Lars Tobias

Överlåtare: Löfström, Sandra Mari Charlott

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Tierp Gyllby 2:83

Adress: Roslagsvägen 32, 74842 Örbyhus

Pris: 1 250 000 kr

Förvärvare: Ahlström, Per Åke Stefan

Förvärvare: Ahlström, Ann-Christine

Överlåtare: Lötman, Anna Linnea

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Tierp Brunnby 7:1

Adress: Hovgårdsberg 331, 74895 Örbyhus

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Anderssons Dödsbo, Hans

Överlåtare: Andersson, Hans Edvard Emanuel

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Tierp Mossbo 1:7

Adress: Hovgårdsberg 340, 74895 Örbyhus

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Anderssons Dödsbo, Hans Edvard Emanuel

Överlåtare: Andersson, Hans Edvard Emanuel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Tierp Eskesta 7:8

Adress: Eskesta 331, 81591 Tierp

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Hallén, Bengt Jesper

Överlåtare: Melin, Lars Henrik

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Tierp Degerbo 14:1

Adress: Degerbo 113, 81595 Månkarbo

Pris: 2 840 000 kr

Förvärvare: Snar, Johanna Marie

Förvärvare: Karlsson, Ulf Johan

Överlåtare: Berlin, Ann-Christine Gaimard

Överlåtare: Lindholm, Per Folke Stefan

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Tierp Österänge 11:1

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Axelsson, Karl Tony

Överlåtare: Björnesparr, Carina Gun

 

Uppsala

▶ Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

Fastighet: Uppsala Dragarbrunn 16:4

Adress: Dragarbrunns Torg 18, 75321 Uppsala (Flera adresser finns)

Pris: 0 kr

Förvärvare: Balder Dragarbrunnsgatan i Uppsala AB

Överlåtare: Fastighetsaktiebolaget Sansuri 10

 

▶ Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

Fastighet: Uppsala Kvarngärdet 3:2

Adress: Gamla Uppsalagatan 50, 75425 Uppsala

Pris: 0 kr

Förvärvare: Balder Kvarngärdet i Uppsala AB

Överlåtare: Fastighetsaktiebolaget Sansuri 6

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 24:16

Adress: Brattbacksvägen 109, 75471 Uppsala

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Abbas, Haider Abadel Wahab

Förvärvare: Jonasson, Sandra Helena

Överlåtare: Lindbacken Fastighets Handelsbolag

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:61

Adress: Kronotorpsvägen 1, 75471 Uppsala

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Per Magnus

Förvärvare: Nordeberg, Josefine Erica Margareta

Överlåtare: Lindbacken Fastighets Handelsbolag

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:55

Adress: Grindvägen 4, 75471 Uppsala

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Mollstedt, Linda Maria Pernilla

Förvärvare: Mollstedt, Björn Johan

Överlåtare: Lindbacken Fastighets Handelsbolag

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:77

Adress: saknas

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:80

Adress: Skattetorpsvägen 10, 75471 Uppsala

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:86

Adress: Soldattorpsvägen 7, 75471 Uppsala

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:79

Adress: saknas

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:88

Adress: Soldattorpsvägen 3, 75471 Uppsala

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:76

Adress: Grindslantsvägen 17, 75471 Uppsala

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:78

Adress: saknas

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:84

Adress: Soldattorpsvägen 11, 75471 Uppsala

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:85

Adress: Soldattorpsvägen 9, 75471 Uppsala

Fastighet: Uppsala Vaksala-lunda 27:89 MFL

Adress: Skattetorpsvägen 8, 75471 Uppsala (Flera adresser finns)

Pris: 11 300 000 kr

Förvärvare: Myresjö Mark Aktiebolag

Överlåtare: Lindbacken Fastighets Handelsbolag

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Funbo-bärby 10:70

Adress: Bärby Äng 28, 75597 Uppsala

Pris: 4 900 000 kr

Förvärvare: Nordkvist, Emma Kristina

Förvärvare: Von Koch, Claes Göran Kjell

Överlåtare: Widberg, Rodhe Elisabeth

Överlåtare: Widberg, Nils Fredrik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Bergsbrunna 14:96

Adress: Bergsbrunna Villaväg 72, 75756 Uppsala

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Eriksson, Mats Håkan

Överlåtare: Eriksson, Mats Håkan

Överlåtare: Strååt, Caroline Elisabet

 

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Uppsala Danmarks-säby 9:3

Adress: Åkaregatan 5, 75454 Uppsala

Pris: 6 780 000 kr

Förvärvare: Bostadsrättsföreningen Danmarks Säby 1

Överlåtare: Erik Lindvalls Fastigheter Söder AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Nåntuna 2:26

Adress: Nåntuna 56, 75598 Uppsala

Pris: 6 800 000 kr

Förvärvare: Johansson, Peter Mathias

Förvärvare: Petersson, Elin Kristina

Överlåtare: Ededal, Tord Niclas Joacim

Överlåtare: Eriksson, Lisbeth Jessica Katarina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Bergsbrunna 14:28

Adress: Bergsbrunna Villaväg 60, 75756 Uppsala

Pris: Gåva

Förvärvare: Lundström, Johan Viktor Amelius

Förvärvare: Lundström, Karl Fredrik Nikolaus

Förvärvare: Lundström, Anna-Karin Cecilia

Överlåtare: Lundström, Eskil Stefan

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Vreta 4:163

Adress: Uttervägen 14, 75591 Uppsala

Pris: 1 250 000 kr

Förvärvare: Hedlund, Gerth Ola

Förvärvare: Bykvist, Agneta Elisabeth

Överlåtare: JM AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Finnsta 3:21

Adress: Finnsta 47A, 74020 Vänge

Pris: 495 000 kr

Förvärvare: Tännström, Sara

Förvärvare: Adman, Rikard Einar

Överlåtare: Pettersson, Britt-Marie

Överlåtare: Öbom, Britt Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Herrhagen 2:14

Adress: Herrhagens Byväg 129, 75267 Uppsala

Pris: 4 000 000 kr

Förvärvare: Falk, Maud Anna-Lena

Förvärvare: Dahlqvist, Catarina Eva

Överlåtare: Edlund, Sofia Märta Margareta

Överlåtare: Edlund, Per Håkan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Rörby 8:80

Adress: Rörbyvägen 11, 74381 Bälinge

Pris: 2 700 000 kr

Förvärvare: Larsson, Emelie Hanna Marie

Förvärvare: Torstensson, Aron Mattias

Överlåtare: Kupper, Jennie Carolina

Överlåtare: Kupper, Niklas Mikael

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Bälinge-ekeby 2:103

Adress: Nyodlarvägen 30, 74382 Bälinge

Pris: 2 400 000 kr

Förvärvare: Sundström, Lars Petter

Förvärvare: Pettersson, Anna Maria Karolina

Överlåtare: Frändén, Linda Marie

Överlåtare: Lindberg, Hans Peter Wilhelm

 

▶ Industrienhet, taxeringsvärde under 1  000 kr

Fastighet: Uppsala Sommaränge 10:8

Adress: Fasma 8, 74374 Björklinge

Pris: 775 000 kr

Förvärvare: Lingevik, Bernt Håkan

Överlåtare: Staten FORTIFIKATIONSVERKET

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Fjuckby 1:58

Adress: Fjuckby Bengtsberg 270, 74391 Storvreta

Pris: 2 850 000 kr

Förvärvare: null

Överlåtare: Björk, Jan Olof Tomas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Lena-årby 9:14

Adress: Neptunusvägen 4, 74340 Storvreta

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Quiroz De Wiberg, Erika Del Socorro

Överlåtare: Wiberg, Paul Ingemar

Överlåtare: Quiroz De Wiberg, Erika Del Socorro

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Uppsala Ärentuna-gränby 4:1

Adress: saknas

Fastighet: Uppsala Ärentuna-gränby 1:14

Adress: Ärentuna Stenlunda 48, 74391 Storvreta

Fastighet: Uppsala Låta 2:4

Adress: saknas

Pris: 2 350 000 kr

Förvärvare: Oberholzer, Linda Kristina

Förvärvare: Oberholzer, Philippus Rudolph

Överlåtare: Kvisler, Jens Ola

Överlåtare: Johansson, Johanna Maria

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Uppsala Viksta-vallby 2:3

Adress: saknas

Pris: 1 250 000 kr

Förvärvare: Granström, Anna Irene

Förvärvare: Granström, Kjell Torbjörn

Överlåtare: Eriksson, Rune Elov

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Uppsala Viksta-vallby 1:2

Adress: Viksta-Vallby Norrby 80, 74373 Björklinge

Pris: 1 250 000 kr

Förvärvare: Granström, Anna Irene

Förvärvare: Granström, Kjell Torbjörn

Överlåtare: Eriksson, Rune Elov

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Uppsala Almunge-söderby 1:22

Adress: Almunge-Söderby 66, 74010 Almunge

Pris: 515 000 kr

Förvärvare: Jonson, Ulf Fredrik

Förvärvare: Jonson, Mirela

Överlåtare: Sederqvist, Kerstin Maria

Överlåtare: Magnusson, Roger Olov Gösta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Uppsala Moga 1:46

Adress: Granbarrsvägen 7, 74010 Almunge

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Sundberg, Johan Henrick Daniel

Överlåtare: Sundberg, Sonja Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Gottsunda 25:17

Adress: Alice Tegnérs Väg 14, 75649 Uppsala

Pris: 2 950 000 kr

Förvärvare: Ramazanali, Habib Habiballah

Överlåtare: UPPSALAHEM AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Sunnersta 196:1

Adress: Askvägen 52, 75653 Uppsala

Pris: 6 700 000 kr

Förvärvare: Starborg, Simon Eirik

Förvärvare: Starborg, Kristina Linnea Laila

Överlåtare: Eriksson, Karin Emelie

Överlåtare: Holmberg, Karl Johan Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Uppsala Sunnersta 84:17

Adress: Dalbovägen 33B, 75653 Uppsala

Pris: 3 875 000 kr

Förvärvare: Holmberg, Sara Linnéa Larsdotter

Förvärvare: Olsson, Anders Peter

Överlåtare: Tranvik, Lars Johan

Överlåtare: Tranvik, Lena Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Västerberga 1:13

Adress: Västerberga 138, 75596 Uppsala

Pris: 350 000 kr

Förvärvare: Waltersson, Anna Maria

Förvärvare: Waltersson, Olov Martin

Överlåtare: Pettersson, Anders Wilhelm

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Uppsala Älvgärde 1:18

Adress: Älvgärde 174, 74010 Almunge

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Lothigius, Anna Sofia

Förvärvare: Lothigius, Daniel Marcus Johan

Överlåtare: Hammar, Karl-Erik Olof

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Uppsala Västerberga 1:14

Adress: Västerberga 136, 75596 Uppsala

Pris: 350 000 kr

Förvärvare: Lejskog, Annica Maria Yvonne

Förvärvare: Andersson, Kjell Robin

Överlåtare: Pettersson, Anders Wilhelm

 

Enköping

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Enköping Romberga 7:5

Adress: Fagerskogsgatan 48, 74539 Enköping

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Lagerqvist, Solveig Inga Britt

Överlåtare: Lagerqvist, Erik Lennart Reinhold

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Enköping Gånsta 50:15

Adress: Skogsmyragatan 78, 74945 Enköping

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: Forsström, Rolf Olof

Förvärvare: Forsström, Ingrid Elisabet

Överlåtare: Dalwér, Hans Lennart

Överlåtare: Dalwér, Lisa Johanna

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Enköping Galgvreten 33:1

Adress: Berguvsgränd 1, 74560 Enköping (Flera adresser finns)

Pris: 0 kr

Förvärvare: BroGripen Enköping Väst AB

Överlåtare: BroGripen Enköping Väst Förvaltning AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Enköping Fanna 2:97

Adress: Fågelbärsgatan 8D, 74942 Enköping

Pris: 1 800 000 kr

Förvärvare: Mihalakis, Anna Kristina

Överlåtare: Emanuelsson, Nils Stefan

Överlåtare: Renström, Therese Viktoria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Enköping Gånsta 40:28

Adress: Gulkremlagatan 28, 74945 Enköping

Pris: 2 050 000 kr

Förvärvare: Leffler, Johanna Märta Kristina

Förvärvare: Bodin, Hans Fredrik

Överlåtare: Gimeno, Lisa Alexandra Franziska

Överlåtare: Gimeno-Fernandez, Jaime

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Enköping Huseby 1:5

Adress: Svinnegarn Huseby 28, 74593 Enköping

Pris: 1 970 000 kr

Förvärvare: Almström, Per Erik Sebastian

Överlåtare: Chapman, Eva Susanna

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Enköping Tillinge-tibble 9:3

Adress: saknas

Pris: 120 000 kr

Förvärvare: Villa Robust Bygg AB

Överlåtare: Dynesen, Kjell-Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Enköping Ekolsund 1:179

Adress: Uddvägen 36, 74950 Ekolsund

Pris: 2 200 000 kr

Förvärvare: Johansson, Annika Viola

Förvärvare: Johansson, Leif Folke

Överlåtare: D Angelo, Toni Oscar

Överlåtare: Lundgren, Åsa Anne-Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Enköping Villbergaby 6:43

Adress: Ugglevägen 18, 74952 Grillby

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Kerstin Elisabet

Överlåtare: Pettersson, Karin Linnéa

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Enköping Kulla-nyby 6:1

Adress: Kulla-Nyby 10, 74962 Örsundsbro

Pris: 895 000 kr

Förvärvare: Junus, Katja Amelie Onny Mandala

Förvärvare: Sörmark, Karl Staffan Robert

Överlåtare: Berggren, Ulf Johan

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Enköping Simtuna 1:3

Adress: Simtuna 2, 74971 Fjärdhundra

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Anderssons Dödsbo, Hans Edvard Emanuel

Överlåtare: Andersson, Hans Edvard Emanuel

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Enköping Torslunda 6:3

Adress: Torstuna Torslunda 10, 74972 Fjärdhundra

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Blom, Gerd Pernilla

Överlåtare: Örtenholm, Bengt Ove

 

Östhammar

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Östhammar Gammelbyn 71:4

Adress: Murargatan 7, 74234 Östhammar

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Hjördis Linnéa

Överlåtare: Andersson, Lennart Julius

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Östhammar Sandika 8:65

Adress: Ärilvägen 12, 74292 Östhammar

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Ohlson, Hans Marcus

Överlåtare: Ohlson, Rolf Allan

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Östhammar Tvärnö 6:31

Adress: Tvärnö Östra 979, 74291 Östhammar

Pris: 2 850 000 kr

Förvärvare: Berglund, Peter Karl Helmer

Förvärvare: Uhnoo, Kerstin Maria Elisabet

Förvärvare: Uhnoo, Ingrid Siri Margareta

Förvärvare: Berglund, Erik Johan Helmer

Överlåtare: Altenburger, Kurt

Överlåtare: Altenburger, Mary Agneta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Östhammar Öregrund 70:5

Adress: Hagagatan 3, 74242 Öregrund

Pris: Gåva

Förvärvare: Jansson, Vanja Elisabet

Överlåtare: Eriksson, Rut Katarina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Östhammar Öregrund 118:1

Adress: Mellarövägen 5, 74243 Öregrund

Pris: 2 200 000 kr

Förvärvare: Öhnfeldt, Per Anders Bertil

Förvärvare: Öhnfeldt, Lena Maria Ingeborg

Överlåtare: Lundin, Carola Birgitta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Östhammar Öregrund 5:30

Adress: Tallskogsvägen 6, 74243 Öregrund

Pris: 256 000 kr

Förvärvare: Gullberg, Emma Johanna

Förvärvare: Andersson, Claes Ronnie

Överlåtare: ÖSTHAMMARS KOMMUN

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Östhammar Öregrund 5:36

Adress: Biotopstigen 3, 74243 Öregrund

Pris: 2 495 000 kr

Förvärvare: Högbom, Sten Alrik Magnus

Överlåtare: Mårtensson, Maria Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Östhammar Alunda 1:15

Adress: Prästgårdsvägen 3, 74730 Alunda

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: ALLMÄNNA ARVSFONDEN

Överlåtare: Andersson, Hedvig Alice

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Östhammar Skoby 1:14

Adress: Skoby 102, 74791 Alunda

Pris: 1 450 000 kr

Förvärvare: Lilja, Fredrik Johan Mattias

Förvärvare: Lilja, Helene Sofia Kristina

Överlåtare: Åker, Sven Åke Mauritz

Överlåtare: Åker, Kerstin Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Östhammar Marma 1:103

Adress: Alunda 98, 74791 Alunda

Pris: Gåva

Förvärvare: Storäng, Erik Wilhelm

Förvärvare: Eklund, Svea Anna Elisabet

Överlåtare: Eklund, Mats Henrik Vilhelm

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Östhammar Österbybruk 1:24

Adress: Malmvägen 1, 74832 Österbybruk

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Hägg, Johanna Birgitta Theres

Förvärvare: Randberg, Robin Kenneth

Överlåtare: Svensson, Solveig Margareta