Heby kommun tilldelas folkhälsopriset 2014

Textstorlek:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsala läns landsting har beslutat att tilldela Heby kommun Landstingets folkhälsopris 2014.
I motiveringen skriver man:
Heby kommun har arbetat med hälsofrämjande arbetsplatser, där det på arbetsplatser i kommunen finns hälsolagledare som inspirerar personalen till att arbeta med hälsan, på arbetsplatsen och i privatlivet. Heby kommun får priset för att man ”med sitt genomgripande arbete för hälsofrämjande arbetsplatser har funnit nya former, strukturer och metoder som leder till en attityd- och beteendeförändring som stärker det hälsofrämjande arbetet inom kommunen, men också i samverkan med andra aktörer. Insatsen är värdefull i länets folkhälsoarbete.”

– Detta är mycket glädjande, säger personalchef Mats Jällrud. Detta är ett led i arbetet med att skapa bra och attraktiva arbetsplatser. Det är oerhört viktigt för en arbetsgivare att personalen mår bra. Vi väl egentligen prata med om friskfaktorer än att bara prata om sjukfrånvaro.

Folkhälsopriset delas ut vartannat år. Syftet är att lyfta fram positiva exempel och inspirera till ett långsiktigt och strategiskt hälsofrämjande arbete i Uppsala län. Prissumman 2014 är på 50 000 kronor. Priset kommer att delas ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 december 2014.