Miljösmart batteri alternativ för framtiden

Tallkåda och alfalfa är grundmaterial till uppsalaforskarnas nya, smarta batteri. Foto: Daneil Brandell
Textstorlek:

Dagens litiumbatterier är effektiva, men behäftade med en rad resurs- och miljömässiga problem. Med hjälp av material från alfa-alfa och tallkåda och en smart återvinningsstrategi presenterar Uppsalaforskare ett mycket intressant alternativ.

– Vi tror att vår upptäckt kan öppna flera dörrar till mer miljövänliga och energieffektiva lösningar för framtidens batterier, säger Daniel Brandell, docent vid institutionen för kemi, Uppsala universitet och en av forskarna bakom idén.

Även om dagens batterier har icke-förnybara oorganiska material är det inte första gången batterier med förnybara material presenteras. Men återvinningsstrategin är ett helt nytt koncept.

Forskarna visar att det litium som extraherades från ett uttjänt batteri kunde användas i ett nytt batteri, där endast mer biomaterial behövde adderas. Batteriet kunde sedan leverera hela 99 procent av energimängden från det första. Med framtida modifikationer är det högst troligt att denna siffra kan bli än högre, bedömer forskarna.