Nytt centrum för sällsynta diagnoser

Huvudentrén, Akademiska sjukhuset. Foto: Staffan Claesson
Textstorlek:

Ett Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, har startats på Akademiska sjukhuset. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med en projektgrupp vid Örebro universitetssjukhus med Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som primärt arbetsfält. Initiativet kommer från Socialstyrelsen och ambitionen är att det ska finnas centra kopplade till samtliga universitetssjukhus, detta för att barn och vuxna med sällsynta diagnoser ska få en likvärdig vård.

 

– Personer med ovanliga diagnoser har ofta stora svårigheter att hitta och få rätt vård. Inte sällan har man komplexa, livslånga behov som det saknas kunskap om i samhället. Det nya CSD blir ett kunskapsnav i regionen vars främsta mål är att förbättra situationen för personer med sällsynta diagnoser. En viktig roll är att hjälpa patienter och remitterande läkare att hitta rätt expertis oavsett om det gäller diagnostik, uppföljande behandling eller kontakt med kommuner och myndigheter som exempelvis Försäkringskassan, säger Cecilia Soussi Zander, specialistläkare i klinisk genetik och projektledare för det nya CSD.

Hon betonar att rollen inte är flytta verksamhet från befintliga vårdinstanser runtom i regionen utan att samordna medicinska och psykosociala insatser, informera och utbilda personal samt att stärka samarbetet mellan experter både nationellt och internationellt.