Tillbaka till dåtiden

Textstorlek:

 

Den gamle Göteborgspampen Göran Johansson, som avled samma dag som den nya rödgröna regeringen lade fram sin första budget, sade en gång lite drastiskt att hans parti (S) hade ”en märklig förmåga att gå med röven före in i framtiden”.

Om han hade hunnit se och kommentera den nu aktuella budgeten, så hade han med fördel kunnat upprepa sig. Den är nämligen en riktig 180-graderssväng tillbaka till Göran Perssons dagar.

Åter ska mer skatt tas ut på arbete och fördelas vidare till kommuner, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och höjda ersättningar i a-kassa och socialförsäkringar.

Den hårdaste smällen hotar att drabba de ungdomar som redan har fått, eller hoppats att få, riktiga jobb med hjälp av sänkta arbetsgivaravgifter. Den sänkningen slopas helt i den nya budgeten. Nästan halva ”pluskontot” i budgettabellen får ungdomarna bildligt talat betala.

”Regeringen använder unga och småföretag som en bankomat för att finansiera statlig åtgärdspolitik”, som centerledaren Annie Lööf sade i en kommentar.

Vad är då åtgärdspoli-tiken? Jo, till exempel de så kallade traineejobben inom välfärden, plus en garanti att arbetslösa ungdomar ska ha jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar.

De problem som rege-ringen lagar åt sig med den politiken är bland annat att traineeplatserna hotar att ta väldigt mycket tid i form av handledning för den ordinarie arbetskraften inom välfärden. De medelstillskott som rege-ringen vill ge exempelvis äldrevården kan därför komma att dräneras av den tid som det tar att handleda en massa ungdomar som mer eller mindre tvångsuttagits till att arbeta inom vården.

90-dagarsgarantin är en gåta för sig. Göran Persson misslyckades kapitalt på sin tid med en 100-dagarsgaranti. Att det nu plötsligt ska fungera på 90 dagar låter inte troligt.

För pensionärerna sänks visserligen skatten med 120 kronor i månaden, att jämföra med alliansens fem sänkningar om totalt cirka 700 kronor i månaden. Men samtidigt inför de rödgröna nu en särskild löneskatt för de pensionärer som fortfarande arbetar. Där rök ambitionerna att rädda fram-tidens pensioner genom att få folk att jobba längre.

En tydlig u-sväng är också förslaget att halvera utrymmet för ”kvinnliga” rutavdrag men låta utrymmet för”manliga” rotavdrag vara kvar.

Sist men inte minst ser framtiden för de traditionella landsbygdsnäringarna mörkare ut än tidigare. Det blir en skatt på handelsgödsel, vars användning knappast påverkas av hur den beskattas. Där det måste gödslas, så måste det gödslas i alla fall. En ren pålaga alltså.

Senare under mandatperioden blir det också en väg-slitageavgift på lastbilar, en skatt på avstånd, som hotar att drabba skogsbruket mycket hårt och för all framtid. Skogen kan nämligen inte flytta på sig.