Tillfälligt stopp i leverans av Fastighetsaffärer

Textstorlek:

Lantmäteriet håller på med uppdatering och effektivisering av sina register och på grund av detta kommer inga inskrivnings- eller fastighetsbildningsärenden att läggas i registren..
För Upplands Nyheters Fastighetsaffärer kommer detta att innebära att det från och med nu kommer att bli ett uppehåll i leveranserna under denna period. Lantmäteriet beräknar att första leverans ska kunna ske i vecka 41.