Fyra nya direktörer i Uppsala kommun

Textstorlek:

Jan Holmlund blir socialdirektör för socialförvaltningen. För närvarande är han tillförordnad chef för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Den nya socialförvaltningen ska stå för en samlad individ- och familjeomsorg och ge stöd till alla åldrar. Lena Winterbom blir arbetsmarknadsdirektör för arbetsmarknadsförvaltningen. Hon arbetar sedan 2011 som uppdragschef för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Den nya arbetsmarknadsförvaltningen ska bland annat arbeta med samordning av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser och flyktingmottagande.

 

Tomas Odin blir omsorgsdirektör för omsorgsförvaltningen. För närvarande är han tillförordnad chef på kontoret för hälsa, vård och omsorg. Den nya omsorgsförvaltningen ska bland annat arbeta med insatser inom socialpsykiatri och LSS-verksamhet upphandlad enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetssystem). Sten Bernhardsson blir kulturdirektör för kulturförvaltningen. Den nya kulturförvaltningen får ett utökat ansvar för bland annat biblioteksverksamhet, museer, kulturcentrum, barn och ungas kultur- och fritidsverksamhet, fritidsgårdar och fritidsklubbar samt bygdegårdar.

Direktörerna tillträder tjänsterna 1 januari 2015 i samband med att kommunens nya förvaltningsorganisation träder i kraft.