Här förvaras en gigantisk och läsbar historia

Textstorlek:

Vad hände egentligen den 2 augusti år 1878? Och stämmer historien om att farmors far blev mördad?
Svaren kan du finna i Statens blblioteksdepå, strax utanför Bålsta, där bland annat 32 000 hyllmeter dagstidningar ryms.
– Det är gigantiska arkiv och vi förvarar dagstidningar från 1851 och framåt, säger Jonas Ahlberg, bibliotekarie på Kungliga bibliotekets enhet för dagstidningar, radio och tv.

 

Statens biblioteksdepå byggdes år 1962 och var ett resultat av det samarbete som grundats 1949 inom Stockholmsbibliotekens samarbetsnämnd.

Under åren har huskroppen byggts ut i omgångar och rymmer i dag miljontals tidningar samt böcker, tidskrifter med mera. Här finns även Sveriges första Post- och in-rikestidning från 1645.

– Det finns 300 tidningstitlar som KB i dag klassar som dagstidningar och här ingår också många endagarstidningar, bland annat Upplands Nyheter, säger Jonas Ahlberg och guidar ut i gångar med både kända och mindre kända tidningstitlar.

Sammanlagt finns uppemot 2 600 tidningstitlar från dåtid till nutid och Snäll-Posten kanske är en av de mindre kända titlarna. Dess arkiv dateras 1850–1870 och tidningen slogs senare samman med Sydsvenska Dagbladet, eller Sydsvenskan som den kallas.

– Den äldsta dagstidningen som fortfarande ges ut är Norrköpings Tidningar som har funnits sedan 1758, berättar Jonas Ahlberg.

Alla som framställer tryckt material som ska spridas i Sverige är skyldiga att leverera så kallade pliktexemplar. Detta enligt pliktleveranslagen som grundades redan år 1661.

Från och med 1979 finns alla svenska dagstidningar på mikrofilm, men även för tiden mellan 1645–1978 finns både större och en del mindre tidningar på mikrofilm. Övriga dagstidningar kan man läsa i original på biblioteksdepån.

– Under åren 2011–2014 pågick en digitalisering av ett antal större svenska dagstidningar i sin helhet, och från och med januari i år digitaliserar vi allt löpande. Hittills har 5,5 miljoner sidor digitaliserats, men samlingarna består av 120 miljoner sidor så det återstår en hel del jobb.

Digitaliseringen är ett resultat av utvecklingsprojektet Digidaily där Riksarkivet, Kungliga biblioteket (KB) och Mittuniversitetet utvecklat metoder för att digitalisera historiska och moderna dagstidningar.

Bibilioteksdepån förvarar även material från andra bibliotek och här finns också en mängd separata skrifter, periodisk litteratur och vardagstryck som exempelvis telefonkataloger och broschyrer.

Telefonkataloger är det många som frågar efter och här finns exemplar från 1880-talet och framåt. Något som Anna Olofsson har koll på och tillsammans med Anna-Lena Jönsson hjälper hon besökare, tar fram tidningslägg, skannar och fotograferar efter-frågat material med mera.

– Häromdagen var det en person som vill veta hur många tele-abonnenter det fanns i Holms-vattnet år 1938. Vi hade katalogen och kunde konstatera att det fanns sex abonnenter, säger Anna Olofsson.

– Det finns ett stort intresse för arkiven som lockar allt från släktforskare och studenter till journalister och författare. Nyligen var också SVT på besök inför en dokumentärfilm, säger Anna-Lena Jönsson.

Biblioteksdepån tar endast emot föranmälda besök och har öppet måndag, onsdag och fredag mellan klockan 10 och 16.