Patientmat ska utredas

Textstorlek:

Frågan om vilken tillagningsmetod som ska användas för patientmaten vid Akademiska sjukhuset ska utredas på nytt. Det har landstingsstyrelsen beslutat.

– Vi vill göra en grundlig och förutsättningslös utredning där vi utgår från patienternas behov. Maten är en väsentlig del av vården, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Landstinget har tidigare beslutat att säga upp det nuvarande kostavtalet med Västmanland och att bygga ett nytt tillagningskök på Akademiska sjukhuset. I juni fattade produktionsstyrelsen beslut om val av tillagningsmetod. Detta beslut kommer att upphävas i väntan på utredningens resultat.

Landstingsdirektören får i stället i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning om produktions- och leveransmetod för patientmaten.

Enligt uppdraget ska fokus i utredningen vara att hitta det produktions- och distributionssätt som skapar bästa möjliga patientnytta. Höga hygien- och säkerhetskrav ska gälla och man vill också uppnå högre miljömål.

Utredningen och dess förslag ska presenteras för landstingsstyrelsen senast i juni.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag då de ansåg att frågan redan är väl utredd.