Resultatet av riksdagsvalet står fast

Textstorlek:

Resultatet av valet till riksdagen den 14 september 2014 står fast. Det beslutade Valprövningsnämnden vid sitt sammanträde den 10 december. Nämnden bedömer att de fel som förekommit i samband med valet inte har påverkat valutgången.

Vid sitt sammanträde i onsdags behandlade Valprövningsnämnden 15 överklaganden av Valmyndighetens beslut att fastställa valet till riksdagen. Vid tidigare sammanträden har nämnden avvisat eller avskrivit fyra överklaganden av riksdagsvalet.

Valprövningsnämnden har i åtta av de 15 ärendena funnit att det förekommit olika slags fel i samband med valet. Felen har rört:

felaktig avprickning i röstlängd

skärmars placering i röstningslokal

inskränkning av möjligheten för ett parti som deltagit i valet att lägga ut valsedlar i anslutning till ett röstmottagningsställe

förtidsröster som inte kommit med i den slutliga rösträkningen.

Valprövningsnämnden har bedömt att dessa fel inte har haft någon inverkan på valutgången.