Statsvetare: Osäkert vad nyval kommer att innebära

Textstorlek:

SD fällde de röd-grönas budgetförslag och under onsdagen meddelade S-ledaren Stefan Löfven att det blir nyval den 22 mars nästa år.
Helena Wockelberg, statsvetare och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala, är expert på svensk politik och förvaltning och kommenterar nyval och regeringskris.

 

Det har inte varit nyval i Sverige sedan andrakammarvalet år 1958 och före det var det vårvalet 1887 och marsvalet 1914.

– Statsministern valde ett sällan använt alternativ för att hantera det ohållbara läge som uppstått, att utlysa ett extra val. Alternativet hade varit att avgå och därmed överlåta åt talmannen att undersöka möjligheterna att bilda en ny regering, säger Helena Wockelberg.

Hon säger vidare att regeringsbildaren hade även då kunnat bli Löfven, men med siktet inställt på bredare samarbeten.

– Tonläget partierna emellan har dock varit ganska högt de senaste dagarna, regeringspartierna uttrycker besvikelse för vad de uppfattar som ointresse från Alliansens sida, och Alliansföreträdare menar att regeringens så kallade utsträckta hand inte varit uppriktigt menad, tvärtom anser de att regeringen undergrävt samarbete genom att bryta mot några av de blocköverskridande uppgörelser som funnits.

Wockelberg säger vidare att eftersom vi inte har någon modern erfarenhet av extra val till riksdagen kan vi inte vara säkra på vad det innebär i termer av valdeltagande och väljarbeteenden i övrigt. En rimlig gissning är att valdeltagandet blir lägre än i ordinarie val. Partier med trogna väljare som dessutom ser det som självklart att rösta torde ha fördelar framför partier med flyktiga väljare, och med väljare vars valdeltagande inte är lika självklart.

– En situation som den som nu råder innebär i det korta perspektivet att en del sorts beslutsfattande avstannar.

Partierna går in i en valrörelse. Samtidigt arbetar den svenska statsförvaltningen och kommunerna vidare med den stora mängd ärenden som alltid står på dagordningen.

– I det långa perspektivet kan utdragna eller upprepade regeringskriser påverka omvärldens, marknadernas, förtroende för Sverige, väljarnas förtroende för det politiska systemet och givetvis också politikens handlingskraft, säger Helena Wockelberg.

En ny valrörelse drar igång och frågan är om man orkar ladda om efter det supervalår som snart är historia.

– Jag tycker det ska bli roligt med en valrörelse. Nu kan vi verkligen göra ett bra val med alla våra kompetenta medlemmar i kommun och landsting, säger Solveig Zander, C, och tillägger:

– Nu ska vi fokusera på C politik på riksnivå och då kan vi bara prata med en mun.