Skolinspektionen granskar skolorna i Håbo kommun

Skolinspektionen genomför tillsyn i Håbo startar i februari och beräknas vara klar i april.
Textstorlek:

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker och förvaltningen i Håbo kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö. Myndigheten granskar även alla fristående skolor i kommunen.

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför 2015-2017. Tillsynen i Håbo startar i februari och beräknas vara klar i april.

Efter tillsynen kommer Håbo kommun att få sju beslut på övergripande nivå, ett för varje granskad verksamhetgrundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen. I varje beslut beskriver Skolinspektionen de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Skolinspektionen kommer under våren även att besöka och granska ett urval av kommunens skolor:

  • Futurum inklusive Vibyskolan (grundskolan)
  • Gröna Dalen (grundskolan och grundsärskolan)
  • Gransäterskolan (grundskolan)
  • Fridegårdsgymnasiet (gymnasiesärskolan)
  • Grundskolorna Slottskolan och Västerängsskolan besöks inte i denna tillsyn.

Skolinspektionen kommer under våren även att besöka och granska två fristående grundskolor i Håbo: Läraskolan i Bålsta, som Läraskolan i Bålsta AB ansvarar för, och Potenta Education, som Potenta Education AB ansvarar för. Den fristående grundskolan Raoul Wallenbergskolan kommer att granskas längre fram, preliminärt 2017.

Varje skola som Skolinspektionen besöker kommer att få ett beslut där myndigheten redogör för de eventuella brister som ansvariga måste åtgärda för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att bristerna rättas till.