Stort genomslag för giftfri förskola

Bild över Sverige och dess kommuner. Grönt betyder att kommunen påbörjat ett arbete med Giftfri förskola, rött betyder att kommunen ännu inte börjat arbetet och grått betyder att Naturskyddsföreningen inte fått svar från kommunen.
Textstorlek:

Mer än en tredjedel av Sveriges kommuner, 99 stycken, agerar nu för att få bort gifterna från förskolorna. Det är det positiva resultatet av Naturskyddsföreningens arbete med ”Operation Giftfri Förskola”.

Uppsala län är det Uppsala, Enköping och Håbo som påbörjat arbetet för en giftfri förskola. Heby, Knivsta och Östhammar har inte påbörjat arbetet och Tierp och Älvkarleby har inte svarat på enkäten.

Naturskyddsföreningen har sammanställt information från 194 kommuner som svarat på en enkät från föreningen.

– Det är fantastiskt bra nyheter att så många kommuner arbetar för en giftfri miljö för barnen, även om det är en lång väg att vandra innan allt arbete är klart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

I rapporten finns en rad förslag på vad regeringen och olika myndigheter nu behöver göra för att underlätta för de kommuner som satt igång arbetet.

– De måste också skapa stöd och verktyg för att få igång de kommuner som ännu inte börjat arbetet, säger Johanna Sandahl.

[if !supportLists]–      [endif]Idag hänger mycket av arbetet ute på kommunerna och förskolorna på eldsjälar som tycker att det här är oerhört viktigt. Det kan emellertid inte vara upp till enskilda personer eller grupper att se till att barnen får en acceptabel förskolemiljö, säger Cecilia Hedfors, sakkunnig, miljögifter, Naturskyddsföreningen.

Hon säger vidare att efter deras larm börjar myndigheterna äntligen agera, och hoppas nu att de myndigheter som arbetar med frågorna – Kemikalieinspektionen, Konkurrensverket och Folkhälsomyndigheten – tar sitt ansvar fullt ut, så att Sverige kan få 100 procent giftfria kommunala förskolor inom kort.

I Uppsala län har Enköping, Uppsala och Håbo påbörjat arbetet med giftfri förskola. Heby, Knivsta och Östhammar har inte påbörjat arbetet och Tierp och Älvkarleby har inte svarat på enkäten.