Skador för miljoner på vintervilande båtar

För att undvika otrevliga överraskningar är det bäst att ha koll på båtens vinterförvaring. Foto: Arkiv
Textstorlek:

Tvärtemot vad många tror är båten inte säker bara för att den står på torra land. Enligt beräkningar av försäkrings­bolaget If händer en tredjedel av årets båtskador under vintermånaderna.

Ännu dröjer det innan förväntansfulla båtägare kan sätta sina ögonstenar i sjön. Men faktum är att många båtar är långt ifrån säkra där de står under sin vintervila. Enligt försäkringsbolagets If:s beräkningar anmäldes en dryg tredjedel av förra årets båtskador mellan oktober och april. Totalt uppgår värdet på de här vinterskadorna till över 19 miljoner kronor.

– Det går inte bara att palla upp båten hur som helst och tänka att den automatiskt kommer att stå tryggt till våren. Tänk på att du är lika mycket båtägare på vintern som på sommaren, säger Dan Falconer, båtexpert på If.

Båtförsäkringen täcker inte skador som orsakats av snö, is eller frost – samtidigt hör sådana skador till de vanligaste på vintervilande båtar. Det är också vanligt att dåligt uppstöttade båtar välter och att utombordsmotorer och andra värdefulla delar blir stulna. Enligt Dan Falconer är rådet att be en verkstad ta hand om utombordaren under vintern, i annat fall ska motorn vara inlåst.

Så skyddar du båten under vinterhalvåret:

1. Skydda inombordsmotorn från frostskador genom att tappa av eller köra igenom kylsystemet med frostskyddsvätska.

2. Skapa en taknock med fall på presenningen istället för ett platt tak där snön kan lägga sig. Smältvatten kan i värsta fall rinna in i båten.

3. Surra inte fast presenningen i stöttorna. Rycks en stötta undan i hård vind kan hela båten välta.

4. Se till att båten är ren och att luft kan cirkulera när den är täckt för att undvika mögelskador.

5. Töm självklart båten på värdefulla saker – tänk också på att utombordsmotorn måste vara inlåst under vintern för att försäkringen ska gälla.