Högberg ny rektor på SLU

Textstorlek:

Regeringen utsåg i dag professor Peter Högberg till ny rektor för Sveriges lantbruksuniversitet. Han tillträder tjänsten den 1 juli.
– Jag känner mig hedrad och förväntansfull inför den ansvarsfyllda rollen som rektor för SLU. Vårt universitet är starkt inom våra verksamhetsområden och är särskilt viktigt med tanke på utvecklingen av en hållbar biobaserad ekonomi. Jag hoppas kunna fortsätta det arbete som Lisa Sennerby Forsse framgångsrikt drivit.
Peter Högberg är 60 år och är professor i skoglig marklära vid SLU sedan 1993.