2031 blir det jämställt med kvinnliga chefer

Det kommer att ta lång tid innan vi vi får lika många kvinnliga som manliga chefer. Bilden tagen utanför SEB:s huvudkontor i Stockholm. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Det går framåt. Men väldigt sakta.
Först 2031 blir det jämställt bland Sveriges chefer.

Det är i nuläget noll förändring på toppen. Det konstaterar organisationen Ledarna (92000 medlemmar) som har koll på hur det går med jämställdheten.
Kvinnor på chefsposter ökar långsamt och de senaste tolv åren har andelen ökat med tio procentenheter. Idag är drygt 35 procent av cheferna kvinnor.
Men det dröjer till 2065 innan det finns lika många män som kvinnor bland vd:arna. Allt enligt Ledarnas Jämställdhetsbarometer.
År 2031 kan vi alltså förvänta oss lika många män som kvinnor i chefspositioner. Högst andel kvinnliga chefer i landet hittar vi på Gotland, 39 procent. Sämst i Jönköping med 28 procent.
Vad vd:arna beträffar så ligger alltså 50-50-nivån även 50 år framåt i tiden. Men då ska det, enligt vad man tror, vara så att hälften av vd:arna i landets 1000 största bolag, styrs av kvinnor.
Mansdominans är ordet.
– För att fler kvinnor ska nå bortom glastaken krävs mer än förebilder och tydliga karriärvägar, säger Ledarnas ordförande Annika Elias.
– Jämställdhetsarbetet i verksamheterna måste fortsätta parallellt med politiska reformer.
Andelen kvinnliga chefer länsvis.
Gävleborg: 35,6 procent.
Dalarna: 35,9 procent.
Uppsala: 38 procent.
Västmanland: 33,6 procent.
Södermanland: 36,7 procent.
Örebro län: 34,2 procent.
Av länen i Sveagruppens spridningsområdet är alltså Uppsala klart bäst.
Rolf Johnsson