Ny mottagning utreder fästingburna infektioner

Bildtext: Björn Olsen, professor och infektionsläkare, blir chef för den nya mottagningen för fästingburna infektioner på Akademiska sjukhuset. Foto: Staffan Claesson
Textstorlek:

Patienter som lider av kroniska besvär orsakade av fästingburna infektioner som till exempel borrelia är en växande grupp. Det är ofta svårt att ställa diagnos samtidigt som ovisshet och återkommande läkarbesök skapar oro hos de drabbade. För att erbjuda en samlad bedömning öppnar Akademiska sjukhuset en mottagning för utredning av fästingburna infektioner.

– Vi öppnar mottagningen som pilotprojekt den 6 oktober. Målgruppen är patienter som haft långdragna besvär och varit exponerade för fästingar. För att bli utredd kommer det att krävas remiss och misstanke om att man exponerats för fästingar, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionskliniken.
Ett stort antal patienter lider i dag av långdragna besvär som ofta kan kopplas till misstänkt exponering för fästingar eller andra insekter eller spindeldjur, så kallade vektorburna sjukdomar. På infektionskliniken vid Akademiska uppskattar man att ungefär 15 procent av inkomna remisser från primärvård och sjukhusbundna kliniker handlar om vektorrelaterade problem. I Europa rapporteras årligen 85 000 fall av borrelia och 2 900 fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) per år. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 17 procent av alla infektioner globalt är vektorburna, en siffra som förväntas stiga vid ett varmare klimat.
– Ofta finner man ingen säker förklaring till de långdragna, kroniska besvären, samtidigt som det kan vara svårt att utesluta samband med denna typ av infektioner. För många patienter leder det till upprepade sjukvårdsbesök, oro och försämrad hälsa, säger Björn Olsen, professor och infektionsläkare som blir medicinskt ansvarig för mottagningen.
Centret kommer att bestå av en mottagning på infektionskliniken i nära samarbete med sektionen för klinisk mikrobiologi vid Akademiska laboratoriet för riktad diagnostik och analys, samt en forskningsenhet på nyöppnade Zoonosis Science Center på BMC.