Ekonomiutbildningar är de som växer mest

Textstorlek:

Det råder hausse för ekonomiprogrammen i gymnasieutbildningen. På tre år har antalet elever ökat med 23 procent.

I höst börjar många ungdomar studera på gymnasiet och ansökningarna är inskickade sedan några månader. Och trenden är tydlig – det är allt fler som väljer att läsa ekonomi.

Likadant med dem som alldeles snart tar studenten, det är allt fler där som har går ut ekonomiprogrammet.
En förklaring torde vara att det är ett av de områden där man kan hitta framtidens jobb. Jämfört med förra året så sökte åtta procent fler ungdomar ekonomiprogrammet. I nuläget läser 33400 elever i landet på det programmet.
Och trenden är i stort sett lika, i exempelvis de flesta mellansvenska kommuner som har gymnasieutbildning med ekonomiprogram.
Kräftgången går däremot ansökningarna till den humanistiska linjen. Förklaringen är den motsatta till ekonomiinlärandet – det finns ingen uppsjö av jobb att välja på för de färdiga studenterna.
Sett på en fyraårsperiod så har ansökningarna dit minskat med över 30 procent.
Det program som samlar flest elever idag är det samhällsvetenskapliga. Där pluggar 57700 elever, av totalt 324000 elever som pluggar i gymnasieskolan det här läsåret.
Men noterbart är att det totala antalet elever minskar enligt en pågående trend sedan några år. Förra året pluggade 6500 elever fler i gymnasiet än i år. Minskningen beräknas fortsätta även nästa år, för att sedan stiga på grund av större barnkullar, som nu nått mogen studieålder.
Tufft är det också för de skolor som har rena yrkesprogram att erbjuda. Där minskar elevintresset för varje år. Bara handel och administration går mot strömmen.
Gymnasieskolan har även fem introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till de nationella programmen. Språkintroduktion är det som drar mest och har i nuläget 14000 elever. Det finns givetvis en förklaring i att vi får allt fler nyanlända till Sverige.
Rolf Johnsson