Satsning på antibiotikacentrum

Textstorlek:

Det kommer att skapas ett Uppsala Antibiotics Center vid Uppsala universitet. Det meddelade prorektor Anders Malmberg vid öppningen av toppmötet Uppsala Health Summit. Målet är det tvärvetenskapliga centret ska bli en regional, nationell och internationell kunskapsresurs och mötesplats inom antibiotikaresistensområdet.

Anders Malmberg säger i ett pressmeddelande att de vill ta ansvar och anta den brådskande utmaningen inom denna för mänskligheten så angelägna fråga.
– Här finns unika förutsättningar att göra det med det tvärvetenskapliga synsätt som krävs, säger Anders Malmberg och tillägger att Uppsala Health Summit är ett ypperligt tillfälle att lyssna in internationell expertis inom området innan de sparkar igång.
– Uppsala universitet står redo att driva arbetet vidare efter konferensen både inom forskning, utbildning och kunskapsspridning.
Under våren har en omfattande kartläggning av kompetens inom antibiotikaresistensområdet gjorts vid Uppsala universitet. Den visade att det finns en unik nationell och internationell tvärsektoriell kompetens inom universitetet. Genom att skapa ett centrum avser universitetet att stärka området ytterligare. Det finns en bred intern samstämmighet om satsningen och medel avsätts på flera nivåer inom universitetet.
– Det finns väldigt mycket kompetens och erfarenhet inom antibiotikaresistensområdet i Uppsala, inte bara vid Uppsala universitet utan i staden. Det gäller forskning, men också företagande och inte minst informationsspridning och opinionsbildning genom det Uppsalabaserade internationella nätverket ReAct, säger Stellan Sandler, vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci.
Uppsala Antibiotic Center ska ge bästa möjliga synergieffekter mellan spets och bredd inom forskningen. Det ska inte bara vara ett kunskapscentrum för beslutsfattare och andra samhällssektorer utan också har ett starkt fokus på att utbilda en ny generation forskare med helhetssyn på antibiotikaresistensfrågan.