Tryggare Sverige utbildar socialtjänsten i Heby

Textstorlek:

Trots de senaste årens intensiva arbete med att förebygga brott i nära relationer drabbas fortfarande många personer av brott där gärningspersonen är en anhörig eller nära bekant. Inte sällan handlar det om kvinnor som utsätts för våld eller hot av en nuvarande eller före detta pojkvän, make eller sambo. En stor del av dessa kvinnor drabbas dessutom av upprepade brott, ofta i nära anslutning till det föregående brottet.

En viktig åtgärd för att motverka brott i nära relationer handlar om att aktörer som exempelvis socialtjänsten genomför så kallade strukturerade hot- och riskbedömningar för att kunna sätta in rätt åtgärder.
En strukturerad hot- och riskbedömning är en praktisk arbetsmetod för att sammanställa information med relevans för bedömning av återfallsrisker och planering av stöd- och skyddsinsatser för brottsdrabbade. En hot- och riskbedömning syftar med andra ord till att karaktärisera och minimera risker för att drabbas av upprepad brott.
Stiftelsen Tryggare Sverige har under våren utbildat ett stort antal kommuner i dessa viktiga frågor, som ytterst handlar om liv och död. Denna vecka genomför vi en utbildning för socialtjänsten i Heby kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med frågor som rör brott i nära relationer.
Deltagarna får grundläggande teoretisk kunskap inom området strukturerade hot- och riskbedömningar samt utbildning i att på egen hand bedöma risker för framtida våld mot partner med hjälp av strukturerade riskbedömningsinstrument. Under utbildningen beskrivs även hur kunskapen om så kallad upprepad utsatthet för brott kan användas för att förebygga brott i nära relation och stödja de drabbade. Vidare diskuteras de bakomliggande mekanismerna för brott i nära relation, samtidigt som prov ges på hur arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn kan se ut i praktiken utifrån såväl socialtjänstens ansvar som andra aktörers kunskap och engagemang.
Ansvarig för utbildningen är psykologen Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige) som är en av Sveriges ledande personsäkerhetsexperter.