De drabbas mest av höjd bensinskatt

Textstorlek:

Drygt vart tredje bilhushåll i Uppsala län får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Hårdast slår höjningen mot Knivsta, Heby och Håbo. Totalt handlar det om nära en miljon hushåll i riket. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB.

Skattebetalarna har med hjälp av en omfattande specialbeställning från SCB kartlagt hur regeringens förslag om höjd bensinskatt påverkar landets hushåll.

Resultatet ger en annan bild än den som regeringen har velat framhålla.

Skattehöjningen är framför allt en följd av att regeringens förslag innebär att bensinskatten höjs varje år och inte enbart med 55 öre inklusive moms under 2016.

Detta då skatteuttaget enligt förslaget årligen ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter.

– För många är bilen helt nödvändig för att få vardagslivet att fungera. Höjningen av bensinskatten drabbar framför allt hushåll med låga inkomster, där effekten blir mycket kännbar, säger Joacim Olsson, VD på Skattebetalarna.

Drygt vart tredje hushåll (36 000) med bil i länet får en höjd bensinskatt, inkl. moms, med minst 5 500 kronor under de kommande tre åren. 2016 handlar det om en höjning med 1 300 kronor jämfört med i år.

FAKTA
höjd bensinskatt

Antal hushåll i länet, och kommunerna, som får en total bensinskattehöjning på minst 5 500 kronor 2016-2018:

Kommun, Antal hushåll som kör över 2000 mil, Andel av hushåll med bil, över 2000 mil.

Knivsta:          2 174                45%

Heby:              2 093                45%

Håbo:              2 808                45%

Tierp:               2 839                41%

Enköping:        5 351                40%

Östhammar:    3 027                40%

Älvkarleby:       1 185               38%

Uppsala:         16 530               31%

Uppsala län:    36 007              36%

Beräkningarna inkluderar moms och baseras på antagandet om en förbrukning om 0,85 liter per mil.