”Vi tror på en god skörd”

Textstorlek:

​Lantmännens första prognos för skörden 2015 visar på en totalskörd på 5,85 miljoner ton. Det är lägre än föregående års rekordskörd på 6,21 miljoner ton, men högre än femårssnittet på 5,36 miljoner ton.
Stora arealer höstsådda grödor och god övervintring bidrar till den höga totalvolymen och öppnar för ökad export av bland annat vete.

– Generellt har de höstsådda grödorna övervintrat väl och ser ut att ha klarat det kalla och regnrika vädret bra, men det finns regionala skillnader runt om landet. Vi förväntar oss inte en skörd som ligger i nivå med förra årets rekordår, men genom att det odlats stora arealer med höstvete och höstraps, så tror vi ändå på en god skörd för svenska lantbrukare, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk.

Prognosen visar avkastningsnivåer kring det normala, eller något under, för vårsådda grödor och för höstsådda grödor något över det normala.

De ändrade reglerna kring EU:s jordbrukspolitik och förgröningsstödet har lett till en markant ökning av odlad areal trindsäd, framförallt ärter och åkerbönor.

En gynnsam höst och vinter i mellersta Sverige gav höstgrödorna en bra start. Grödorna har generellt haft goda förutsättningar för tillväxt och ser ut att ha en skördepotential som är normal till något över det normala.

– Får vi en period med sol och värme kan vi sannolikt se fram emot en bra skörd av höstgrödor, säger Cathrine Wallin, regionchef för region Svea, Lantmännen Lantbruk.

Vårsådden blev utdragen. Den var igång tidigt i Mälarregionen och pågick ända till slutet av juni i norra delarna av landet.

Den rikliga nederbörden förhindrade sådden helt i vissa områden och marken lades i träda.

Våren och försommaren har varit kall och blöt i hela området och har påverkat vårsådda grödor.

– Det är stor variation inom området och mellan de olika grödorna. Men havren och vårvetet ser generellt fina ut och har goda förutsättningar för normala avkastningsnivåer. Kornet och ärterna har dock påverkats hårt av vädret och det är osäkert om de kommer upp i normal avkastning, säger Cathrine Wallin.