Matvanor ändras över tid

Vi har blivit mer hälsomedvetna vilket bidrar till ökad konsumtion av grönsaker och frukt. Foto: Arkiv
Textstorlek:

​Jordbruksverket publicerar sedan länge statistik över den svenska livsmedelskonsumtionen. I en ny rapport beskrivs konsumtionen från 1960-talet och fram till idag. Och dagens matvanor skiljer sig på många sätt från hur vi åt för 50 år sedan.

Råvarorna är till stor del desamma som för 50 år sedan, men maten är mer förädlad när vi köper den och utbudet är bredare. Vi köper också mer mat per person och med ett högre innehåll av
energi. Vissa varor, som mjölk och mjöl, köper vi mindre av medan vi köper mer av kött, grönsaker och godis.

Rapporten visar bland annat att vi har ökat vår konsumtion av kött mellan 1960 och 2013. Vi konsumerar exempelvisl 13 gånger så mycket fjäderfäkött i dag jämfört med 1960. Även konsumtionen av yoghurt, grädde och ost samt frukt och grönsaker har ökat.

Vi konsumerar mindre mängder strösocker men har ökat konsumtionen av varor där socker ingår, som godis och läsk.

– Vi köper mer mat och maten innehåller mer energi, säger Helena Lööv, en av rapportför-fattarna.

Att matkostnaderna har sjunkit i förhållande till inkomstnivån är troligen en viktig förklaring till utvecklingen. Kött och grönsaker är exempelvis förhållandevis dyra livsmedel som vi under senare decennier har haft råd att köpa mer av. Andra faktorer är en förändrad livsstil, teknikutvecklingen samt att samhället påverkas allt mer av det globala utbudet av mat och matvanor.

Livsmedelskonsumtionen mellan människor i olika regioner varierar. Uteätandet är som störst i storstäderna och förortskommunerna. Här tar också grön-saker och alkohol en större del av matkassan. På landsbygden konsumerar vi däremot mer kött än i städerna.

Numer sprids konsumtionstrender snabbt över världen men fortfarande märks tydliga skillnader i utvecklingen mellan länderna. Samtidigt har ekonomisk tillväxt en stor betydelse. I länder med en positiv ekonomisk tillväxt har konsumtionen av fisk, skaldjur och nötkött ökat. I länder som drabbats hårt av den ekonomiska krisen är utvecklingen den motsatta.

En global trend är ett ökat hälsotänkande, vilket till del kan förklara en ökad konsumtion av frukt och grönsaker.

Livsmedelsverket senaste råd är att äta ett halvt kilo frukt och grönt om dagen, men bara ett halvt kilo rött kött i veckan.

Äter man mycket grönsaker och frukt minskar risken för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och vissa typer av cancer. Det är bra att äta minst 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel två generösa nävar grönsaker, rotfrukter och baljväxter och två frukter. Men även en liten ökning är bra för hälsan.

Potatis ingår inte i mängden 500 gram men är bra mat ändå.

Ha alltid frysta grönsaker hemma, de är lika nyttiga som färska och ligger inte och skrumpnar i kylen. Smoothies av grönsaker, frukt eller bär är ett sätt att äta eller dricka nyttigheterna utan att gå miste om fibrerna.

Vissa grönsaker, frukter och bär tål inte att lagras så länge.
I denna sensommartid är det perfekt att frossa i bär och grönt – både gott och miljösmart.

När det kommer till vår köttkonsumtion blir fyra köttmåltider i veckan runt 500 gram. Satsa på mer vegetariskt och ägg, och
ibland fisk eller fågel. Alternativet är att äta kött lite oftare men mind-re mängd.

Ett tips är att exempelvis dryga ut köttfärssåsen, eller grytan, med krossad tomat, linser eller rotfrukter. Resultatet blir mindre kött och mer grönsaker och livsmedelsråden är uppfyllda.