Uselt socialt skyddsnät stoppar kvinnor från att starta egna företag

Textstorlek:

Det är inte RUT som stoppar kvinnor att starta företag, utan ett uselt socialt skyddsnät.

Nu måste politikerna förändra lagstiftningen och skapa långsiktig trygghet för kvinnliga företagare, så att de får en anständig sjuk- och föräldrapenning.

Visst är det så att det i huvudsak är kvinnliga företagare som drabbas av att RUT försämras men RUT är långt i från hela sanningen till varför färre kvinnor startar företag.

En stor bromskloss är reglerna i sjukförsäkringen och rätten till sjuk- och föräldrapenning.

Den som startar aktiebolag (AB) måste ta ut lön från första dagen för att bli berättigad till sjuk- och föräldrapenning. En omöjlighet för den som precis har dragit i gång sin verksamhet.

Det kan ta flera år innan företaget blir lönsamt. Men sjukdom och graviditet följer inte företagets lönsamhetskurva. Efter en tid som företagare kanske du blir långvarigt sjuk och klarar inte av att driva ditt företag.

Det vanliga argumentet bland landets småföretagare: ”Jag kan inte vara sjuk, jag har ett företag att sköta”, får ge vika och den hårda verkligheten tränger sig på.

Reglerna i sjukförsäkringen för den som driver AB är glasklara: ”Har du inte tagit ut någon lön får du noll kronor i sjukpenning!”

Och vad gör man då som relativt nystartad företagare? Lånar pengar av släkt och vänner för att överleva eller tvingas söka socialbidrag.

I värsta fall får företaget avvecklas eller läggas vilande, och det är bara att hoppas att kunderna finns kvar, den dagen du blir frisk igen. Detsamma gäller vid graviditet. Har du inte tagit ut någon lön ur ditt bolag får du bara föräldrapenning enligt grundnivån 225 kr per dag.

Att du får så låg ersättning beror på att föräldrapenningen baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten.

Återigen, har du inte tagit ut någon lön ur ditt företag så finns det ingen sjukpenninggrundande inkomst att basera föräldrapenningen på. En riktig kvinnofälla!

Glädjande nog finns det förslag i socialförsäkringsutredningen att förändra reglerna i sjukförsäkringen för den som startar AB.

Remisstiden går ut i augusti och det är bara att hoppas att politiker i alla läger förstår, att utan en trygg sjuk- och föräldraförsäkring blir det svårt att även i fortsättningen motivera kvinnor att starta företag.

Småföretagarnas Riksförbund