Elviror med mod och vilja att erövra svenska språket

Textstorlek:

Att förbättra möjligheterna till egen försörjning är meningen och målen med Elvira, en verksamhet som riktar sig till nyanlända kvinnor och drivs av integrationsenheten i Enköping. Här handlar mycket om att erövra det svenska språket, som är en nyckel till bra integration.

– Vi tränar vardagssvenska och försöker lära oss på ett roligt och lättsamt sätt. Bland annat genom att göra studiebesök, utflykter, workshops och prata om vad som händer i samhället, både i stort och lokalt, berättar Marianne Ståhl på integrationsenheten, som har arbetat med Elviragrupper sedan starten 2013.

Det började som ett projekt. Utbildningsförvaltningen och So-cialförvaltningen i Enköping såg att det fanns ett behov för målgruppen nyanlända kvinnor och Marianne fick uppdraget att dra igång och driva projektet. Med lyckat resultat.

I dag är Elvira en del av integrationsenhetens ordinarie verksamhet och man har nyligen startat en motsvarande grupp för män, som går under namnet Elvis.

– Kvinnorna som kommer hit har gått SFI (svenska för invandrare) och lärt sig språket men förlorat det igen. Anledningen kan vara att de inte kommit ut i arbete eller kanske varit sjuka och inte fått tillfällen att träna svenska, säger Marianne, som i höst har samlat en ny grupp Elviror, den fjärde i ordningen.

Det är en brokig samling kvinnor som möts, med många olika språkbakgrunder och livshistorier bakom sig. Deltagarna är mellan 25 och 62 år och de delar motivationen och modet att ta nästa steg. De träffas tre gånger i veckan under ett verksamhetsår.

Marianne säger att det här kan liknas vid en mellanstation innan deltagarna går vidare i livet. Ofta hjälper hon och hennes kollegor kvinnorna att hitta en sysselsättning efter avslutad grupp.

– Vi har mycket kontakter och det är lättare för oss att hitta genvägar. Sammanlagt har 33 kvinnor deltagit i någon av våra grupper och glädjande nog har en tredjedel av dem gått vidare till någon form av praktik, arbete eller utbildning. Det tycker jag är ett jättebra resultat.

En systuga har inretts där Elvirorna får lära sig såväl svenska som att sy. Många är duktiga sömmerskor redan när de kommer och de samlade sykunskaperna tas till vara.

– Vi har startat en liten produktion av designade väskor, Elvira of Sweden, som ett UF-företag ska sälja åt oss, berättar Marianne Gådevid, som leder arbetet i systugan.

På tisdag den 22 september invigs utställningen ”Vi dricker te och lär oss E” på Enköpings bibliotek. Den ideella föreningen Livstycket ställer ut alster från sitt unika textila integrationsprojekt i Tensta.

Projektet har resulterat i ett nytt textilt mönster, en läsebok av och för analfabeter och, framför allt, har 14 av 16 invandrarkvinnor knäckt läskoden.

I anknytning till utställningen, som pågår fram till den 10 oktober, bjuder integrationsenheten in till en rad programpunkter.

På onsdag blir det till exempel afternoon tea, när Marianne Ståhl är på plats och samtalar med Elviror och den 29 september återfinns de på biblioteket och håller öppen systuga.

Språkvän är ett annat projekt som man kommer att informera om under en förmiddag. Som språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, genom att träffas och prata.

Integrationsenheten sammanför individer, familjer och mindre grupper utifrån önskemål, er-farenheter och intressen.

– I våras gjorde vi 70 matchningar med 150 personer totalt.
I och med flyktingkatastrofen märker vi också av ett större intresse. Många vill göra en insats, menar Marianne.

Så länge behovet finns kommer Elvira att vara en viktig del av verksamheten. Det intygar projektledaren som har varit med under resans gång. Marianne känner att arbetet är meningsfullt.

– De flesta kvinnor är väldigt tacksamma och trofasta. Jag tar det som en intäkt på att de vill komma hit. De känner att det här ger någonting tillbaka.