Miljoner till hjärnforskare i Uppsala

Jonathan Cedernaes.
Textstorlek:

I veckan delade Hjärnfonden ut 29,5 miljoner kronor till några av landets främsta hjärnforskare. Bland dessa finns nio forskare vid Uppsala universitet som får dela på 4,5 miljoner kronor.

Det extra anslaget går till 57 svenska hjärnforskningsprojekt och pengarna går till forskning om Alzheimers sjukdom, beroende, hjärnskada, nervcellers funktion, Parkinsons sjukdom och sömn.
En av de som får ta del av Hjärnfonden extrautdelning är Jonathan Cedernaes, forskare vid neurovetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Han forskar kring sömn och hur olika typer av sömnbrist påverkar och möjligtvis skadar celler i hjärnan.
Med nya forskningsmedel vill Jonathan Cedernaes ta reda på om sömnbrist i kombination med olika sorts belastningar på kroppen, såsom träning och psykisk stress, har någon inverkan på sjukdomar där nervceller tar skada, med inriktning på framförallt demenssjukdomar och dess kognitiva störningar.
Genom tidigare studier har han bland annat kunnat se att sömnbesvär kan ge störningar i ämnesomsättningen vilket ökar risken för övervikt och diabetes. Det är tillstånd som är kopplade till ökad risk för utveckling av demens. Även sömnstörningar vid 50 års ålder ökar påtagligt risken för senare utveckling av Alzheimers sjukdom.