Försenad återstart efter underhåll i Skutskär

I slutet av den här veckan räknar Stora Enso med att Skutskärs bruk ska vara i full drift igen. Foto: JESPER LARSEN
Textstorlek:

Förra måndagen skulle massafabriken i Skutskär startas upp igen efter det drygt veckolånga underhållsstoppet.
Men starten försenades och först den här veckan väntas fabriken gå för fullt igen.

– Vi har hunnit med alla planerade åtgärder, men det blir alltid mer att göra när man öppnar upp en anläggning för underhåll. Man ser ytterligare saker som behöver åtgärdas, bytas eller -repareras, säger Henrik Holm, produktionschef på Skutskärs bruk.

– Man passar på att göra underhållet under stoppet. När det blev mer jobb blev starten två–tre -dagar försenad.

Främsta anledningen till för-seningen är det omfattande underhållet på sodapannorna. Fabriken har en större och en mindre sodapanna. På den större skulle bland annat ett spjäll bytas ut på 70 meters höjd.

Dessutom skulle pannan syratvättas.

– Denna tvätt är viktig att göra för minskad risk för tubskador och längre oplanerade driftstopp, berättar Helena Andersson som är underhållsingenjör.

– Det var den kemiska ren-göringen som var anledningen till att sodapanna 7 stod extra länge, förklarar Henrik Holm.

När uppstarten började komma igång i början av den här veckan fick man problem med en gasejektor. Gasen fick köras ut på taket och Skutskärsborna fick känna av fabriksdoften som förr i tiden.

– När man kokar ved och gör massa frigörs olika vedämnen. De samlar vi upp och förbränner för att de inte ska lukta illa. Vi fick problem med uppsamlingen och kunde inte förbränna och då -luktade det illa i en dryg timme.

Trots förseningen menar Henrik Holm att stoppet har gått bra.

– Särskilt säkerhetsmässigt. Vi har inte haft några allvarliga olyckor.

Långt mer än 3 000 åtgärder har gjorts. Till de större hör bytet av en sektion av flisbandgången med transportband från flis-stackarna.

Den här delen vägde drygt 30 ton och är placerad 60 meter upp i luften.

Vidare har nya drivsystem till en torkmaskin installerats och nya styrsystem till ångregleringen och så vidare.

– Det är verkligen mängder av olika översyner som görs under stoppet.

350 personer arbetar på Skutskärs bruk och under stoppet har de fått förstärkning av cirka 900 personer inom många olika -yrkesgrupper.

Både lokala företag och företag från Norden och Baltikum har funnits på plats under hela eller delar av perioden.

De har nu lämnat Skutskär och bara någon enstaka entreprenör finns kvar under uppstarts-perioden.

– De som är kvar nu är de -entreprenörer vi jobbar med till vardags.

Från och med slutet av den här veckan räknar man med att alla delar i fabriken och därmed produktionen av fluffmassa ska vara igång igen.