Se över din hörselsituation

Textstorlek:

Den här veckan uppmärksammas ett av våra sinnesorgan lite extra. Aktiviteter och föreläsningar med hörseln i fokus arrangeras runt om i landet och lokalt i länet. Hörselveckan når sin kulmen i morgon lördag när hörselskadades dag firas.

Runt 1,4 miljoner människor i Sverige har svårt att höra i samtal med andra. Många av dem märker inte ens att hörseln har blivit sämre och inser oftast inte att det är därför de drabbas av huvudvärk, tinnitus eller stressymptom.

Att upptäcka hörselnedsättningar så tidigt som möjligt är ett effektivt sätt att förebygga ohälsa. Den som får råd, hjälpmedel och andra rehabiliterande insatser i tid får också större möjligheter att vara delaktig i arbetsliv, utbildning och umgänget med andra.

Det här vill HRF (Hörselskadades riksförbund) uppmärksamma under hörselveckan, som pågår fram till på söndag. Lokalavdelningar runt om i landet informerar om vikten av att testa sin hörsel och se över sin hörselsituation.

I länet gör bland annat hörselföreningen i Tierp sin röst hörd under kampanjveckan. I morgon lördag, på hörselskadades dag, bjuder de in till en föreläsning i Nathanaelgården.

Anita Wallin från Uppsala kommer och beskriver sin ”hörselresa” under rubriken Hörande-döv-återhörande. Hon fick hörseln tillbaka genom att operera in ett CI, coch-leaimplantat, som är ett högteknologiskt hjälpmedel.

Anette Thorell, ordförande i Tierps hörselförening, hävdar att många går runt och hör dåligt helt i onödan.

Det bekräftas av en studie från Socialstyrelsen som visar att hälften av dem som skulle vara hjälpta av en hörapparat inte har någon.

– Det är så många där ute som skulle behöva hörapparat, men som skäms för det och inte söker hjälp. De förstår inte sitt eget bästa, säger Anette Thorell.

Hon berättar att hennes förening jobbar mycket med tillgänglighet, bland annat genom att åka runt i kommunen och inventera hörslingor i offentliga miljöer.

– Vi kollar att det finns slingor och om de fungerar, säger Anette Thorell och förklarar att ett återkommande problem är att få folk att använda mikrofon där det finns slingor, vilket är nödvändigt om personer med hörapparat ska höra.

– Mycket upplysning behövs! konstaterar ordförande i Tierps hörselförening, som i dag har cirka 140 medlemmar.

För dig som eventuellt skulle behöva men inte kommit iväg på en hörselundersökning erbjuder HRF digitala gör-det-själv-test på på webben och som app.

 

fakta HRF 

… bildades 1921, som ”Svenska föreningen för dövas väl”,

… har i dag 30 000 medlemmar i hela landet, från norr till söder.

… har sju lokala föreningar i Uppsala län.

… tillsammans arbetar man för att förverkliga visionen om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

… är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döv, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. Man välkomnar också anhöriga.