Ensamt jobb med tuffa villkor

Textstorlek:

AXSJÖ/MORGONGÅVA Varje vecka läggs fyra till fem mjölkgårdar ner, landskap växer igen och landsbygden utarmas. Men det finns mjölkbönder som fortsätter att kämpa. Anders Johansson, mjölkbonde på Axsjö gård i Morgongåva, är en av dem.

Landets mjölkbönder är hårt drabbade av den globala krisen inom mjölkproduktionen. Enligt den senaste mjölkrapporten från LRF Mjölk har mjölkföretagens intäkter minskat med upp till 30 procent på ett år.

– Vi betalar exempelvis mer för dieseln än vad danskarna gör, och i Danmark går fem gårdar i veckan i konkurs, säger Anders Johansson.

Han driver Axsjö gård tillsammans med sin bror Lars, ett beslut han tog när han närmade sig 40-årsåldern. Tidigare drevs gården av pappan och brodern medan Anders jobbade inom verkstadsindustrin.

– Men jag är uppväxt här på gården och ville att verksamheten skulle fortsätta, så beslutet var rätt enkelt.

För 15 år sedan ställde bröderna om till ekologiskt och byggde samtidigt en ny lagård med plats för fler djur. År 2011 togs en ny mjölkrobot i drift och de 75 mjölkkorna levererar cirka 1 400–1 500 liter mjölk per dag.

– Att ställa om till ekologiskt var det bästa beslut vi tagit. Det är lite bättre betalt för ekologisk mjölk och det är skönt att slippa besprutningsmedel och konstgödsel, säger Anders Johansson och tillägger att mjölkproduktion är en helhet med landskapet.

Det finns gott om mark i Sverige och idag går nästan 40 procent av EU:s budget till jordbrukspolitiken. Ett av syftena är att bönderna i EU-länderna ska kunna producera mat till rimliga priser.

– Idag är det lönsamt att ha mycket jordbruksmark utan att göra något, och åkermark växer igen. Nu finns intentioner att man ska gynna de aktiva lantbruken och de som har djur. Men det återstår och se.

Att få lönsamhet med dagens regelverk är dock svårt. Svenska mjölkbönder har högre produktionskostnader jämfört med de flesta EU-länder, men utan att få mer betalt för mjölken. Och även om svensk mjölkproduktion håller hög klass och har lägst antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur i EU, importeras mer mejeriprodukter än tidigare.

– Cirka hälften av det som säljs i affären idag är olagligt att producera i Sverige.

På grund av att det importeras så mycket blir det ett överskott som Arla är tvungen att sälja på världsmarknaden. Men genom att köpa svenskt kan vi minska importen.

– Ren färskmjölk är inget annat än svenskt, men vi måste se till att köpa svenskt när det gäller övriga mejeriprodukter också, bland annat yoghurt och ost. Det går exempelvis åt tio liter mjölk till ett kilo ost.

Bröderna Anders och Lars Johansson är de sista mjölkbönderna i södra delen av Heby kommun, och i nuläget verkar inte den yngre generationen vara intresserade av att ta över.

– Barnen är 17 och 22 år, så de kanske hinner ändra sig, säger Anders Johansson och ler.