Tre orter blir utan arbetsförmedling

Textstorlek:

Arbetsförmedlingens kontor i Bålsta, Heby och Skutskär läggs ner. Arbetsförmedlingen är inne i ett förnyelsearbete som bland annat innebär en satsning på digitala kanaler och fördjupade kontakter med arbetsgivare. Nedläggningen av tre arbetsförmedlingskontor innebär att mer resurser kan frigöras för förnyelsearbetet.

– Syftet med att avveckla kontor är att omfördela resurser, för att vi ska kunna göra ett mer effektivt arbete och möta våra kunder på nya sätt, säger Jan-Erik Nyström, biträdande marknadschef Norra Mälardalen. Målet är att bli en mer modern och effektiv myndighet som skapar större samhällsnytta.

Nedläggningen av kontorslokaler innebär dock att Arbetsförmedlingens verksamhet fortsätter i dessa kommuner, men på ett förnyat sätt. Med utvecklingen av digitala kanaler blir tjänsterna oberoende av tid och plats och de arbetssökande kan vara mer delaktiga i sin planering.

– I förnyelsearbetet ingår också som en viktig del att utveckla och förbättra kontakterna med arbetsgivare, säger Jan-Erik Nyström. När resurser frigörs får vi bättre möjligheter att möta arbetsgivare, skapa nätverk och i övrigt stärka samarbetet med kommuner, organisationer och myndigheter. Allt i syfte att bättre kunna matcha sökande med arbetsgivare

Nedläggningen av kontoren i Bålsta, Heby och Skutskär inleds sista kvartalet 2016 och pågår under 2017. De närmast belägna kontoren i marknadsområdet finns i Enköping, Sala och Tierp.