Risk för blodbrist i januari

Blodcentraler runt om i landet behöver öka blodlagret. I samband med blodgivningen tas ett par rör med blod för fem olika tester, bland annat Hb-värde och hiv. Foto: Christiaan Dirksen
Textstorlek:

LÄNET När många tar långledigt över årsskiftet minskar donationerna av blod. Landets blodcentraler varnar nu för att lagren kan bli låga inför det nya året och på flera håll i landet råder det blodbrist.

Runt 100 000 svenskar tar varje år emot blodtransfusioner, en tredjedel av dem är direkt livsavgörande. Sverige har 380 000 registrerade blodgivare och runt 220 000 personer ger blod i snitt två gånger per år vilket ger ungefär 450 000 blodpåsar.

Det brukar räcka, men med knapp marginal. Vid långhelger hamnar lagren på en låg nivå. Och när det nya årets inleds kan reserverna bli låga på många håll i landet.

På många håll i landet behövs påfyllnad. I Gävleborg råder blodbrist, före jul behövdes blod i alla blodgrupper omgående. Även i Linköping råder brist och blodcentralen måste fylla på blod av typerna A och B.

– I första hand behöver vi A+ och O+ eftersom de flesta har de blodgrupperna. Det kan också vara en del trafikolyckor kring helgerna och då måste vi ha beredskap för det, säger Johanna Almgren, avdelningschef på blodcentralen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Januari brukar vara en kritisk månad.

– Det blod vi tappar den här veckan räcker i sex veckor, sedan håller det inte längre. När det gäller trombocyter, alltså blodplättar, så är hållbarheten bara fem till sju dygn, säger Ingrid Engström vid blodcentralen i Stockholm.

Behovet av blod är störst i storstadsregionerna, eftersom det är där de stora sjukhusen ligger. På specialistenheter, som till exempel ägnar sig åt cancersjukvård eller på förlossningsavdelningar, är behovet av blod stort. Men blodcentralerna måste alltså också ha reserver som kan användas om större olyckor inträffar.

I Uppsala jobbar man intensivt med att locka folk till blodgivningen inför de kritiska veckorna.

– Vi skickar påminnelser till dem som redan är godkända som blodgivare. Vi annonserar även i tidningar, har radioreklam och informerar på sociala medier. Blodgivarna är våra hjältar, de ställer upp och kommer när vi hör av oss. Att ge blod räddar liv, det är en viktig insats, klargör Johanna Almgren och betonar att nya blodgivare alltid behövs.

Vill man ge blod men inte har möjlighet att komma till blodcentralen i Uppsala eller Enköping kan man hålla utkik efter blodbussen, som besöker olika tappningsställen i länet fyra dagar i veckan. Hållplatser och busstider finns på webbplatsen geblod.nu. (TT)