Tiderna förändras för biografer

Anders Westin, Kristin Engstedt, Carina Sjöberg, Kåke Eklund och Louise Bown var nöjda med dagen. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

LÄNET Nya utmaningar väntar biografer och visningssalonger. Det nuvarande filmavtalet är uppsagt och stöden för publikarbete och upprustning kommer att förändras. Samtidigt kan nya biobesökare fångas upp genom mer tillgängliga visningar. Det här var frågor som diskuterades under ett möte i Heby Folkets hus.

Under mötet deltog representanter från bland annat biografer, kommun och Synskadades riksförbund i Uppsala. Arrangörer var kulturenhet film Landstinget i Uppsala län samt kulturutveckling film Landstinget Västmanland.

Louise Bown, filmkonsulent från kulturenheten i Uppsala hälsade välkommen och lämnade sedan över till Kåke Eklund, föreståndare i Heby Folkets hus, som inledde med att prata om aktivt värdskap.

Förra året utsågs Heby Folkets hus till Årets biograf där de direktsända operaföreställningarna från Metropolitan ingår.

– Vi vill att besökarna blir sedda både när de kommer och när de lämnar lokalen. Det är fantastiskt vad ideellt arbete kan ge och jag är stolt att vi har stamgäster som åker från Stockholm för att titta på opera i Heby, säger Kåke Eklund.

Kristin Engstedt, tf chef distribution & visning, Svenska Filminstitutet, talade bland annat om framtidens filmpolitik ur ett biografperspektiv.

– Från och med 2017 blir det en stor förändring då staten tar över filmpolitiken helt och ska skjuta till drygt 400 miljoner själva, säger Kristin Engstedt.

Regeringen föreslår, i budgetpropositionen för 2016, en satsning på 25 miljoner kronor årligen under 2016–2019 till mindre biografer i glesbygden och i mindre orter.

För mindre biografer är de ekonomiska marginalerna små och ofta bedrivs verksamheten helt eller delvis av ideella krafter.

– Det finns 412 biografer och 780 aktiva visningssalonger i landet. Att se film på bio är den totala upplevelsen och det ska finnas bredd på utbudet, säger Kristin Engstedt.

En utmaning är att momsen höjs till samma nivå som för andra distributionsformer för film, vilket innebär 25 procent moms istället för sex procent. Dessutom slopas avdragsrätten för biografavgiften.

– Biografägare kan söka stöd för upprustning, publikarbete, momskompensation och för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd. Det finns också stöd till innovation och utbildning. Mitt råd är att söka vad ni kan, säger Kristin Engstedt.

Övriga föreläsare var Anders Westin, kulturutvecklare Landstinget Västmanland, samt Carina Sjöberg, verksamhetsutvecklare ABF Västerås.

De berättade bland annat om hur man kan göra visningarna mer tillgängliga genom syntolkning och uppläst text.

I och med att filmen har försetts med ljudspåren behöver biobesökaren bara ladda ner en app och den aktuella filmens ljudspår för syntolkning och uppläst text.