Ändrad livsstil ökar fertilitet

Textstorlek:

HÄLSA Att gå ned i vikt, ändra alkoholvanor och sluta röka påverkar fruktsamheten och resultaten av assisterad befruktning. Det framhåller Lana Salih Joelsson, läkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och expert på infertilitet. Detta med anledning av den internationella konferensen Preconception health and care i Uppsala 17–19 februari.

I ett forskningsprojekt har Lana Salih Joelsson undersökt hur kvinnor som söker hjälp att bli gravida på IVF-kliniker i länet försöker optimera sin hälsa inför graviditet. Hon har även studerat ångest och depression hos infertila kvinnor. Resultaten visar att majoriteten av kvinnorna hade gjort en eller flera livsstilsförändringar innan utredningen startade, men att många ändå hade en livsstil som påverkar fertiliteten negativt.

– Därför bör screening för sådana livsstilsfaktorer och ett aktivt stöd vara första steget i en infertilitetsbehandling, säger Lana Salih Joelsson.