Anpassat stöd ersätter Fas 3

Om två år ska alla sysselsättningsplatser vara avvecklade. Foto: Lennart Perlenhem
Textstorlek:

​Från den 1 februari ska inga nya arbetssökande anvisas till sysselsättningsfasen. I stället öppnas en rad andra möjlig­heter till stöd för den som varit utan arbete en längre tid.

Arbetsförmedlingen inleder nu avvecklingen av sysselsättningsplatserna inom det som tidigare kallades Fas 3. Samtidigt avskaffas de fasta tidsgränser som påverkat vilket stöd en arbetssökande kunnat få inom jobb- och utvecklingsgarantin. I stället ska alla, oavsett hur länge man varit inskriven som arbetslös, få ett mer individanpassat stöd baserat på en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Det framgår i en ny rapport från Arbetsförmedlingen om avvecklingen av sysselsättningsfasen.

”Avskaffandet av de fasta tidsgränserna, som skapade en stelhet i stödet till långtidsarbetslösa, är ett stort steg som nu öppnar helt nya möjligheter”, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att nu kommer de att kunna ge ett mer individuellt utformat stöd till de som i dag är i sysselsättningsfasen.

”Många av dem står långt från arbetsmarknaden och behöver en kedja av insatser för att få ett jobb”, säger Mikael Sjöberg.

Drygt 39 000 personer är inskrivna i sysselsättningsfasen. Dessa kommer nu bland annat att erbjudas yrkesinriktade kurser på folkhögskola i längst 24 månader. Utbildningarna ska vara riktade mot yrken där det är brist på arbetskraft. Vidare erbjuds deltidsstudier vid Komvux, universitet och högskola i sex månader, vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Svenska för invandrare i tolv månader i stället för dagens sex månader.

Annat som föreslås är studiemotiverande kurser vid folkhögskolor och arbetsträning på arbetsplatser. Sedan tidigare har deltagarna i sysselsättningsfasen också möjlighet till extratjänster i välfärden.

Den som i dag har en sysselsättningsplats kan under en övergångstid vara kvar eller byta till en ny anordnare.

Alla sysselsättningsplatser ska vara avvecklade den 31 januari 2018.