Vårdhund sprider glädje

Ann Edner är överläkare på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Där jobbar hon bland annat med Livia, som är landets första utbildade hund inom barnsjukvård. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

UPPSALA Livia är landets första utbildade hund inom barnsjukvården och ingår i ett vetenskapligt forskningsprojekt på Akademiska sjukhusets barnavdelning. Här gör hon skillnad och skänker tröst och glädje åt sjuka barn.

– Det finns omvårdnadsstudier och fallbeskrivningar, men ingen riktig medicinsk vetenskaplig studie av sjuka barn och effekten av hund i den komplementära behandlingen. Det ska vi utvärdera i det här projektet, säger Ann Edner, överläkare på barnsjukhuset och Livias matte.

Uppsala universitet har beviljats projektanslag på drygt sju miljoner kronor av Barncancerfonden. Ann Edner är en av forskarna och får 750000 kronor till forskningen om ”Effekter av vårdhund inom barnsjukvården”. I centrum finns de sjuka barnen och Livia, fem år, som är en snäll och klok labradoodle – en korsning mellan labrador och pudel.

Hunden Livia är certifierad att jobba inom barnsjukvården och har länge jobbat med Ann Edner.

Ann Edner har jobbat som överläkare i många år, bland annat 19 år på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Under 2,5 år byggde hon även upp ett barnhospice i Stockholm.

– I samband med det bestämde jag att här ska det vara en hund med. Och då blev jag med Livia, säger Ann Edner och klappar om Livia som för dagen vilar från uppdrag.

Att vård- och terapihundar har en rad positiva effekter är dokumenterat sedan tidigare. Bland annat ökar halterna av lugnande hormoner vilket kan bidra till mindre smärta och ökat välbefinnande.

– Man ser att Livia skapar glädje enbart med sin närvaro men hon kan också göra diverse tricks, lägga pussel, kasta tärning, hämta och lämna föremål, säger Ann Edner och tillägger:

– Förhoppningsvis kan vi föra in hund i vården som komplement till annan terapi. Gör Livia gott för några patienter är mycket vunnet.

Ann Edner berättar att när Livia skolades in på barnavdelningen fanns en patient som var djupt deprimerad efter ett trauma och var delvis förlamad.

– När patienten hade träffat Livia några gånger vände det. Det här barnet fick tillbaka gnistan, började använda sina ben och blev utskriven. Det var fantastiskt, säger Ann Edner.

Forskningsprojektet med hund på barnsjukhuset är noga kartlagt och det har gjorts en rigorös riskanalys. Studien inleddes med en enkätundersökning om hur vårdpersonal känner inför närvaron av en hund på barnavdelningen. Därefter följde pilotpatienter och nu har Livia börjat jobba med studiepatienter.

– Det här är en randomiserad studie där vi planerar att inkludera 50 barn mellan 3 och 18 år på avdelning 95B, säger Ann Edner.

Det är en barnavdelning för neurologi, ortopedi, kirurgi samt patienter som ska opereras för hjärntumör.

Att använda hund i vården innebär omfattande kontroller av allt från att hunden har ett stabilt psyke till hygien och allergener. Och Livia testas och kontrolleras för allt.

–  Nu har det vuxit till ett helt doktorandprojekt och det är ett stort team med bakom Livia.

Hit hör bland annat doktorand i projektet, hundinstruktör och även en etolog som kontrollerar Livias mentala hälsa och att hon mår bra.

– Livia älskar att jobba och hundinstruktören är alltid med i kontakten med barn. Vi tar alltid hänsyn till allergi, religion, rädsla med mera, säger Ann Edner som är mycket tacksam för stödet från såväl Barncancerfonden som stödet från sjukhuset.

Ett sådant här forskningsprojekt kräver både personal, tillbehör, instrument och trådlös apparatur. Hygienen är otroligt viktig och det är en mängd datainsamling både före, under och efter kontakten med Livia.

Bland annat mäts förekomsten av allergener i Livias päls före och efter tvätt samt en mikrobiologisk odling som tas på barnet och hunden före och efter kontakt. Vidare mäts EKG och kontroll av hormonerna kortisol och oxytocin samt hudkonduktans som är ett mått på barnets fysiologiska reaktioner.

Ann Edner berättar att barnen är sin egen kontroll vilket innebär att registreringarna under ”lek med hund” jämförs med registreringarna under ”vanlig lek utan hund”. Barnen får också fylla i en smärt- och upplevelseskala genom att kryssa i olika minspel på tecknade figurer.

– Livia träffar cirka två barn i veckan och vilar alltid ett dygn mellan dessa möten.

Ann Edner hoppas att forskningen med Livia kan bidra till att hundar kommer in i barnsjukvården på ett kontrollerat sätt. Förutom ett förhoppningsvis ökat välmående hos barnen kanske det även kan bidra till kortare vårdtider.

Längre fram kommer vi också att följa Livia under ett vårdgivande arbetspass på barnsjukhuset.