Mentor ger insyn i yrkeslivet

Blivande agronomer och lantmästare kan nu söka till höstens mentorprogram Tillväxt. Foto: Arkiv
Textstorlek:

​I höst drar Hushållningssällskapets och Lantmännens mentorprogram Tillväxt för blivande agronomer och lantmästare igång igen för andra året. Syftet med programmet är att ge studenterna en inblick i det arbetsliv som väntar och branschens många möjligheter.

– Genom detta samarbete mellan två av branschens största aktörer, Hushållningssällskapet och Lantmännen, söker man nu drivna och affärsorienterade studenter för ett spännande mentorprogram, berättar Beatrice Ramnerö, som är ansvarig för mentorprogrammet från Lantmännen.

Sista ansökningsdag är den 31 mars och programmet startar sedan i september 2016 och pågår i 12 månader. Förutom en gemensam uppstart, två gemensamma träffar med studiebesök och en gemensam avslutning, kommer adepterna träffa sin mentor individuellt vid cirka åtta tillfällen.

Träffarna ska vara av praktisk karaktär där studenten deltar i mentorns jobb men också ge tid för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte.

– Vi erbjuder studenterna en möjlighet till inblick i deras stundande arbetsliv. Utifrån intresse och utbildning kommer de matchas ihop med någon av våra erfarna medarbetare som blir deras mentor, säger Hanna Österberg, ansvarig för mentorprogrammet för Hushållningssällskapet.

En av förra årets adepter, Erik Johansson, som studerade till ekonomagronom på Ultuna i Uppsala, var nöjd med programmet.

– Mentorprogrammet gav mig större kunskap om Hushållningssällskapets verksamheter och värdefulla kontakter Personligen fick jag en bra inblick i tjänsten som rådgivare men fick också chansen att lära mig mer tillämpade saker som SAM-ansökningar och Lean coaching. Tillsammans med erfarenhetsutbytet gjorde det att jag kände mig bättre rustad för vad som väntade efter mina avslutade studier.

Totalt kommer sex adepter antas varav tre får en mentor på Lantmännen och tre på Hushållningssällskapet.

Programmet riktar sig till studenter som läser sitt andra eller tredje år till agronom eller lantmästare, men även andra utbildningar riktade mot den gröna näringen kan bli aktuella.