Yrkesmentor visar vägen

Peter Eklund, projektledare.
Textstorlek:

LÄNET Med hjälp av yrkesmentorer ska nyanlända akademiker i Uppsala län kunna få in en fot på arbetsmarknaden.
Länsstyrelsen har beviljat medel för projektet.

Rotary har arbetat med yrkesmentorskap för målgruppen nyanlända akademiker sedan 2010, då en ideell förening bildades av några Rotaryklubbar i Västsverige.

Sedan dess har konceptet spridits till andra delar av landet och turen har nu kommit till Uppsala län. Projektet ägs av Uppsala kommun, som driver det tillsammans med Rotary yrkesmentorer och Arbetsförmedlingen. Länsstyrelsen följer upp och har en rådgivande funktion.

Tidigare i februari gick startskottet när ett fyrtiotal yrkesmentorer samlades till en kick-off på Uppsala slott med landshövding Peter Egardh som värd.

– Projektet kommer att löpa fram till mitten av 2017 och vi börjar med att rekrytera mentorer i Rotaryklubbarna i Uppsala och Knivsta, berättar Peter Eklund, som leder projeket.

På sikt kommer även övriga klubbar i länet att involveras, där tre återfinns i Enköping och en i Östhammar.

Syftet med mentorskapet är att göra det lättare för nyanlända med akademisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed skapas förutsättningar för en snabbare integration.

Målet är att värva sammanlagt 60 mentorer och lika många adepter under ett och ett halvt års tid.

– Vi har sagt 20 mentorer under en termin, men vi har redan 42 stycken i dagsläget. Att få ihop tio till femton arbetsplatser eller praktikplatser per termin är ett annat mål, säger Peter Eklund.

Han berättar vidare att varje klubb som ställer upp med en mentor blir medlem i föreningen Yrkesmentorer inom Rotary.

Nästa möte äger rum på Arbetsförmedlingen i Uppsala den 14 mars .

– Då ska vi försöka matcha mentorer till adepter och sedan är det upp till varje par att lägga upp ett program. De kan till exempel besöka olika arbeten för att hitta praktikplats eller bara träffas och öva yrkessvenska. Tanken är att de ska umgås i sju–åtta månader.

Alla mentorerna arbetar helt ideellt, men får betalt för utlägg vid till exempel studiebesök.

– Denna typ av informella kontakter har visat sig vara mycket betydelsefullt när det gäller att få ut nyanlända högutbildade i arbete. Vi har sett att det varit väldigt lyckosamt på andra håll i landet, säger Olof Molund, integrationssamordnare på Länsstyrelsen.

Projektsumman är på 450 000 kronor.