Bygden kämpar vidare för service och trygghet

Lisa Björk, med fyra månader gamla Ester, och Lars-Gunnar Karlsson vid busshållplatsen i Örby där busskur, eller vindskydd, saknas. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Rasbo/Alunda När kvarnarna maler runt utan resultat agerar föreningen Rasbo i samverkan, RiS, och ser till att något händer. Bredbandsprojektet är långt framskridet och nu jobbar man bland annat för flytt av en busskur, ökad trafiksäkerhet och en bemannad vårdcentral.

– Vi hade ett möte i förra veckan med representanter från UL och Uppsala kommun. Nu väntar vi på besked, säger Lars-Gunnar Karlsson, ordförande i RiS.

Busshållplatsen i Örby flyttades sedan 288:an byggdes om, men busskuren står kvar på gamla stället där den inte tjänar sitt syfte. Lars-Gunnar Karlsson berättar att de påpekat detta i två års tid utan resultat.

Lisa Björk bor i Örby och är för tillfället föräldraledig men annars pendlar hon, liksom många andra, dagligen med bussen.

– Resenärerna har ingen möjlighet att ta skydd från väder och vind, säger hon.

– Det var så enkelt att flytta kurerna i Stavbyområdet, och man tycker att det skulle vara detsamma här. Men det krävs bygglov för att flytta busskuren och vi får se hur UL och kommunen agerar, säger Lars-Gunnar Karlsson.

Under mötet i förra veckan tog man också upp frågan om Rasbo vårdcentral. Efter en vattenläcka stängdes den tillfälligt och patienterna hänvisades till Alunda. Nu är vårdcentralen renoverad, men saknar bemanning.

Budskapet har dels varit att en återinflyttning sker successivt under april medan bemanningen med läkare sker först från 1 september. Och då med en läkare begränsad till två dagar i veckan.

– Men när Maria Gardfjell (MP) mejlade landstingsrådet under ett möte fick vi snabbt svaret att rekrytering av läkartjänster till Rasbo pågår, säger Lars-Gunnar Karlsson.

Mycket hänger i luften och en av de som reagerat är Inga Köpsén som drog igång en namninsamling. Nu har listor gått runt och drygt 1100 namn har samlats in och lämnats till landstinget.

– Det varit stor uppslutning runt insamlingen, alla har hjälpt till och spridit listorna, säger Inga Köpsén och tillägger att de läkare som tidigare bemannade vårdcentralen i Rasbo jobbar nu i Alunda, så läkare finns, men inte här i de nyrenoverande lokalerna.

I samma hus som vårdcentralen finns också ett äldreboende med behov av närhet till läkare.

– Vi har 700 nya hus vid Lindbacken och en del har listat sig här och vi förväntar oss bättre service, säger Inga Köpsén.

Hon nämner att kommunen har byggt ut skola, det finns barnomsorg och kommunikationer. Samtidigt arbetar kommunen för ny översiktsplan samt nytt landsbygdsprogram där fördelning av kommunens tillväxt ska hanteras.

– En fungerande vårdcentral har stor betydelse och vi har drivkraft för att bevara livskvaliteten.

Lars-Gunnar Karlsson berättar att de också efterlyser pendlarparkeringar och säkrare överfarter efter 288:an. Maj Sölvesdotter och Jan-Erik Jansson bor i Stummelbol och i närheten av Gammel Gränome. Dagligen tvingas de korsa vägen där sikten blir begränsad på grund av mitträcken och backkrön.

– Det är flera trafikfarliga korsningar på vägen till Alunda. Vi har skickat skrivelser till Trafikverket från samtliga vägföreningar, men svaret är att de byggt efter normen, säger Maj Sölvesdotter.

Hon anser att man stärkt säkerheten mot Östhammar och Forsmark, och byggt för snabbare trafik. Det är 100 km/h efter nya 288:an.

– Man hänvisar också till en liten bit vattentäkt, och det är inte en grundvattentäkt, men det sätts tydligen före våra liv, säger Maj Sölvesdotter.

– Det här är exempel på frågor för framtiden, och vi jobbar vidare, säger Lars-Gunnar Karlsson.

FAKTA RiS 

Föreningen bildades i samband med en förändring av den kommunala organisationen inom Uppsala kommun. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2003 och innebar att kommundelsnämnderna togs bort och en centraliserad struktur infördes. Ledamöterna i den dåvarande kommundelsnämnden i Rasbo ansåg att risken var stor att landsbygdens frågor skulle hamna i skuggan i den nya organisationen. Därför togs initiativ till att driva arbetet vidare i föreningsform.