Fyra landsting får klartecken att bilda region

Textstorlek:

Vid dagens regeringssammanträde fattade regeringen beslut om att fyra landsting, Västmanlands, Västernorrlands, Norrbottens och Uppsalas nu får ta över det så kallade regionala utvecklingsansvaret och bilda regioner.

– Det här är ett viktigt steg mot ett regionaliserat Sverige med decentraliserat ansvar för utvecklingsfrågorna. Denna förändring underlättar den regionreform som vi arbetar med. Om vårt land ska hålla ihop så måste staten våga visa att man har tillit till den lokala och regionala nivån, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
Bakgrund:
Lagrådsremissen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län handlar om att landstingen i Norrbottens, Västernorrlands och Västmanlands län tar över från länsstyrelsen arbetet med regional tillväxt och länsplaner för regional transportinfrastruktur. Remissen innehåller också förslag på att landstinget i Uppsala län får samma uppgifter och ansvar.
Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige fortfarande användas.
Ändringen i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.