Urban norm granskas

Lotta Svensson är filosofie doktor i sociologi och arbetar vid FoU Söderhamn och Uppsala Universitet. Foto: Privat
Textstorlek:

UPPSALA Att vara ung på landsbygd är ett ämne som Lotta Svensson, filosofie doktor i sociologi, har vridit och vänt på i sin forskning. 

Senare i april kommer hon till Uppsala stadsbibliotek och berättar om sina projekt och slutsatser.

 

Hur ser framtiden ut för städer och landsbygd i Sverige och världen? Vilka utmaningar och möjligheter står att vänta?

Under våren arrangerar Framtidsakademin i samarbete med Uppsala stadsbibliotek en programserie på temat Land och stad.

Man har bjudit in en rad föreläsare; professorer, docenter och doktorer, att dela med sig av sin forskning som kretsar kring ämnet.

Härom veckan var till exempel Susanne Stenbacka, universitetslektor och docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet, på plats och pratade under rubriken Är landsbygden mindre jämställd än staden? Hon diskuterade om hur geografin och uppfattningar om stad och land påverkar synen på kvinnor och män, maskulinitet och femininitet.

Näst på tur står filosofie doktor Lotta Svensson, som arbetar vid Uppsala Universitet och FoU (Forskning- och utveckling) i hemstaden Söderhamn. Under femton års tid har hon forskat om unga och regional utveckling, med fokus på spänningsfältet centrum/periferi/kön/klass och dess betydelse för ungdomars delaktighet.

– I mitt första projekt utgick jag från Söderhamns unga och insåg att det som gäller här gäller i andra orter också, säger Lotta Svensson, när jag lyckas nå henne på mobilen för en intervju.

Snart utvidgade hon sin forskning till flera kommuner och deltog i seminarier och diskussioner i hela landet.

Lotta Svensson har satt den rådande ”urbana normen” under lupp och kom tidigt fram till att det inte stämmer att alla unga i glesbygd vill flytta till storstan. Många vill stanna, om det bara är möjligt. Dessvärre värderas unga som lämnar landsbygden högre än de som stannar kvar, visar hennes forskning.

– De som flyttar uppfattas som normala och ambitiösa medan de som stannar kvar upplevs som passiva och ses ofta som ett problem istället, säger Lotta Svensson, och menar att vuxnas värderingar bidrar till att unga flyr landsbygd.

Hon konstaterar vidare att normen får djupgående konsekvenser både för de unga och för de orter där de bor – och på sikt för hela regioner.

– Om vi vill att unga som väljer att bo utanför storstäderna ska bidra till att utveckla våra samhällen, måste vi se och förmedla att deras delaktighet behövs. För att möta de framtida ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningarna är de ungas kompetens och engagemang av största betydelse, både på lokal, regional och nationell nivå.

I sitt pågående forskningsprojekt ”Vilka unga ska utveckla landsbygden — och hur?”, behandlar Lotta Svensson just detta.

Som expert på ämnet har hon tydligt märkt att folk pratar mer om den urbana normen i dag än för några år sedan.

– Det är ett allmänt samtals-ämne och uppmärksammas i flera olika kretsar. Bland annat i konstnärliga uttryck, som på film och teater.

Onsdag den 27 april gästar filosofie doktorn i sociologi Uppsala stadsbibliotek för att resonera kring hur unga utanför storstäderna tänker om att flytta eller stanna. Hon berättar också om hur många vuxna inte vill se de som väljer att stanna som tillgångar för lokalsamhället.