Badortstid upp till ytan

Torbjörn Forsman, Karin Tunel och Ingrid Zakrisson studerar en damhatt från förra sekelskiftet. Foto: Maria Loboda
Textstorlek:

Östhammar/Öregrund Nu pågår förberedelser inför Upplandsmuseets kommande utställning om badortstiden i Öregrund och Östhammar.

Utställningsproducent, Ingrid Zakrisson har god hjälp av engagerade ortsbor som förser henne med inspiration, kunskap och material till utställningen som invigs i Uppsala den 22 juni.

Mellan åren 1880 och 1930 var Öregrund och Östhammar populära turistmål med bad, rekreation och sällskapsliv som dragplåster.

– Från denna så kallade badortstid finns en stor mängd fotografier bevarade, tagna av bland andra CG Kahn och Brita Skötsner-Edhlund. Med fotografierna som stomme bygger vi utställningen, berättar Ingrid Zakrisson som är på besök i Östhammar tillsammans med utställningsassistenten, Karin Tunel.

De står i solen utanför Societetshuset Källör i Östhammar.

Där har de stämt träff med Anna-Lena Lindgren Jorlin bibliotekarie, Siv Landström sekreterare i bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör och Karl-Fredrik Ingemarsson, ordförande i Frösåkers hembygdsförening.

Det är Anna-Lena Lindgren Jorlin som fört dem samman. Efter 40 år som bibliotekarie i Öregrund har hon lärt känna traktens samlare och hembygdsentusiaster.

– Jag ser det som en stor förmån och är tacksam över att ha fått möta alla dessa fantastiska människor. Deras insats för bygden är ovärderlig, säger hon.

Ingrid Zakrisson och Karin Tunel visas runt i societetshuset under ledning av Siv Landström. Hon berättar om byggnadens interiör, arkitektur och historia.

Huset lät uppföras år 1885 som en del av Östhammars badanstalt och fungerade som plats för sällskapsliv och kultur för badortsgäster och ortsbor.

Badgästerna kom med ångbåt eller anlände till staden med droska efter att ha klivit av tåget vid Hargs station och tillvaron i staden präglades starkt av deras närvaro.

Ingrid Zakrisson berättar att det första hon tänkte på när hon började planera för utställningen var varför man reste på badortssemester vid den här tiden.

– Det var havet och den friska luften som drog. Och därför hoppas jag att det ska få en central roll i utställningen, säger Ingrid och fortsätter:

– Kring sekelskiftet blev det populärt bland dem som hade råd och möjlighet att söka sig bort från städerna under sommarsäsongen.

Naturen, frisk luft och hälsa var frågor som diskuterades redan då. Nästa punkt på dagens program är ett besök hos Frösåkers hembygdsförening.

Här ansluter Torbjörn Forsman, byggnadsantikvarie och samlare av äldre fotografier från Östhammar.

Gruppens gemensamma kunskaper om hembygdens historia är imponerande och Ingrid Zakrisson är tacksam över allt hon får lära sig.

– Jag gissar att mitt yrke som utställningsproducent är ett av de mest allmänbildande som finns, ler hon.

Karl-Fredrik Ingemarsson, ordförande i bygdegårdsföreningen berättar om de små timrade husen som står utspridda i den lilla skogsdungen mitt i Östhammar där föreningen huserar.

Ingrid Zakrisson och Karin Tunel får en visning av det gamla tingshuset där en stor mängd föremål från Östhammars spännande historia finns samlade.

På tur står sen den intilliggande Garvarestugan vilken rymmer ett, in i minsta detalj, tidstypiskt Östhammarshem från förra sekelskiftet.

Dagens sista stopp för Ingrid och Karin är hos Maud Nilsson Persson och hennes samling av kläder från förr.

Här hittar de plagg som de hoppas få låna till den planerade ”badlifsmontern”.

Utställningen kommer att visas på Upplandsmuseet i ungefär ett år.

Därefter kommer en mindre och anpassad variant att ställas ut i Öregrunds rådhussal.

Senare är turen kommen till Östhammars nya bibliotek, vilket beräknas öppnas för allmänheten till hösten 2017.

Maria Loboda